Generella behörighetskrav

  • Du ska fylla minst 18 år det år som kursen börjar.
  • Du ska ha skickat in en komplett ansökan.
  • Du ska vara färdigrehabiliterad om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
  • Du ska vara motiverad och ha möjlighet att kunna bedriva studier genom att kunna beskriva mål och förväntningar på dig själv, kursen och skolan.

Tillbaka