Så här går ansökan till

1. Du kan ansöka på två olika sätt:

WEBBANSÖKAN. På hemsidan klickar du på länk till kursens ansökningsformulär. Där får du skapa ett personligt konto i ”Mina sidor”, fylla i ansökan och ladda upp bilagor.

ANSÖKAN FÖR UTSKRIFT. På hemsidan skriver du ut en ansökningsblankett, fyller i och skickar in via post tillsammans med bilagor.

BILAGOR att ladda upp i ”Mina sidor” eller skicka tillsammans med utskrivna ansökan:
-  Personbevis för studier från Skatteverket (ej äldre än tre månader)
-  Personligt brev med foto där du berättar om dig själv och dina studieplaner
-  Kopior av skolbetyg (om du har)
-  Arbetsintyg (om du har)

”MINA SIDOR”
Har du gjort en webbansökan så kan du följa din ansökan under hela antagningsprocessen via ”Mina sidor”. Här kan du komplettera din ansökan, få och skicka meddelande till skolan, tacka ja och nej till erbjuden plats, samt se aktuell status på din ansökan.
Följande status finns:
Ny ansökan
Ej fullständig (ska kompletteras)
Bekräftad av skolan (behandlas)
Antagen (besked sänt)
Reserv (besked sänt)
Ej antagen (besked sänt)
Tackat ja (sökandes svar)
Tackat nej (sökandes svar)
Anmälningsavgift betald (in­ternatare kommer i boendekö)
Boende klart (rum tilldelat)

2. Skolan tar emot din ansökan och en bekräftelse på mottagen ansökan skickas till din mail inom 3 dagar. Du får även besked om eventuell komplettering av personbevis, personligt brev och/eller tidigare betyg.

3. Din ansökan behandlas av kursföreståndare/lärare. Rutinerna kan variera från kurs till kurs. Dessa finner du på resp. kursinformation under fliken ”Ansökan”.

4. Beslut om antagning fattas av skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du klaga till skolans styrelse. Ledamöter och kontaktuppgifter till dessa finner du här. Om du, efter att styrelsen behandlat ditt ärende, fortfarande inte känner dig rättvist behandlad kan du slutligen vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd – FSR.

5. Skolan skickar antagningsbesked till din mail och ändrar status i "Mina sidor". I antagningsbeskedet får du även veta datum och tid för din kursstart.

6. Om du gjort en webbansökan tackar du ja i ”Mina sidor” och betalar in anmälningsavgiften. Om du inte vill ha din plats eller lämna återbud tackar du nej i ”Mina sidor”.
Om du sökt via utskriven ansökan tackar du ja eller nej via mail eller telefon, samt betalar in anmälningsavgiften om du vill ha din plats.

För att få behålla den plats du antagits till är det viktigt att du betalar i tid. Om du önskat boende på skolans internat så är det först när du betalat anmälningsavgiften som du hamnar i boendekö. Anmälningsavgiften dras av mot kommande faktura när du startar din utbildning hos oss.

7. Information om kursstart och inflyttning till internat sker via hemsidan.

 

Tillbaka