Sjuk eller vård av barn
Fotograf: Tina Vernon

Om du är sjuk

   -  Sjukanmäl dig i Schoolsoft under ”Frånvaroanmälan” eller ring till skolan på telefon 0493-13100. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.

   -  Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till Folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN. CSN kollar dina godkända sjukperioder hos Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjukt

   -  Anmäl vård av barn i Schoolsoft under ”Frånvaroanmälan” eller ring till skolan på telefon 0493-13100. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.

   -  Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller mail här

Du ska skicka in blanketten  "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn" inom två veckor till CSN Postservice, 83381 Strömsund. Godkända "Vård av barn" perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.