Demokrati och inflytande
Fotograf: Dennis Wernersson

Demokrati och inflytande är viktigt. Du kan påverka genom samtal med lärare, SYV och rektor eller genom klassråd och studeranderåd. I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och finns representerade i lärarråd och basenhetsråd.

Gamleby folkhögskolas studeranderättsliga standard

Vi följer Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard. Om du, som går en lång kurs, tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig i följande ordning till:
1.   Rektor
2.   Folkhögskolans styrelse
3.   Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR:s uppgift är att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga standard. FSR består av föreaträdare för RIO, SKL, studerande samt en oberoende jurist. De tar upp ärenden som berör följande:

Information innan kursdeltagaren är antagen och vid kursstart. Deltagarinflytande och studeranderätt. Avgiftsfri undervisning. Intyg. Om en kurs upphör eller ställs in. Utvärdering. Försäkringar. Disiplinära åtgärder. Arkiv- och sekretessregler.

Folkhögskolans beslut om studieomdöme och behörigheter kan inte prövas av FSR. Folkhögskolan faller under förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen och arbetsmiljölagen.

Studiehandboken

Gamleby folkhögskolas studiehandbok