Öppnar möjligheter
till din framtid
Fotograf: Linda Andersson

Allmän kurs


Behöver du komplettera dina betyg? Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Här kan du studera både på grundskole- och gymnasienivå. Du kan söka studiemedel hos CSN om du är över 20 år. Ta nu chansen att lära nytt och bättra på dina kunskaper i en trivsam studiemiljö.

  • Utbildning: 1-3 år
  • Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 7 januari 2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

Allmän kurs

Inga förkunskaper krävs.

URVALSKRITERIER
Vi tar hänsyn till följande kriterier när vi gör ett urval bland de sökande:

•  Tidigare deltagare har företräde
•  Störst behov prioriteras
•  Har ej avslutat grundskolan eller gymnasiet och/eller saknar en eller flera behörigheter från grundskolan eller gymnasiet.
•  Har behov av att ändra inriktning i livet.
•  Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.
•  Grad av motivation och möjlighet att kunna bedriva studier beaktas.
•  Social situation bedöms genom referenstagning.

ANTAGNINGSRUTINER
Antagning sker löpande varefter ansökningar kommer in och efter samtal med sökande och referenser. Ansökningar som bedöms tveksamma utifrån urvalskriterierna behandlas på ett gemensamt antagningsmöte för lärare och rektor i början av juni. I händelse av fulla klasser meddelas den sökande om placering på en reservlista och antas därefter i mån av plats och om urvalskriterierna uppfylls.

Webbansökan

Ansökningsblankett för utskrift