Öppnar möjligheter
till din framtid
Fotograf: Linda Andersson

Allmän kurs


Behöver du komplettera dina betyg? Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Här kan du studera både på grundskole- och gymnasienivå. Du kan söka studiemedel hos CSN om du är över 20 år. Ta nu chansen att lära nytt och bättra på dina kunskaper i en trivsam studiemiljö.

  • Utbildning: 1-3 år
  • Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
  • Ansökan: Löpande intag
  • Kurstid: Start onsdag 23 augusti 2017
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: jan.carlsson@folkbildning.net

Tillvalet Läs och skriv

Tillvalet Läs och skriv är för dig som känner igen dig i något av detta:
 

Du har:

• dyslexi eller allmänna läs- och skrivsvårigheter
• svårt att läsa och förstå vad du läser
• svårt att stava och skriva
• långsam läsning
• svårt med matematik
• svårt att tala i en grupp
• inte tillräckliga kunskaper i svenska språket för att klara vidare studier
 

Du vill:

• bli säkrare på att läsa och skriva
• hitta en bra studieteknik
• ha en anpassad studietakt
• mötas, lära och växa personligt i en mindre grupp
 

Du kan söka studiemedel på grundskolenivå hos CSN.
 

Innehåll

Kursens huvudämnen är svenska, matematik och samhällskunskap.

Kursens syfte är att:

• ge dig redskap och självförtroende för eventuellt fortsatta studier eller arbetsliv.

• utifrån en språklig diagnos i stavning, ordkunskap, läsförståelse och läshastighet, ska en individuell utvecklingsplan tas fram för dig

• du ska nå dina studiemål genom stöd från lärare, och användning av olika hjälpmedel

• du ska utvecklas både kunskapsmässigt och personligt genom de olika moment vi gör tillsammans i gruppen (t.ex. läsförståelse, muntlig kommunikation, studiebesök, m.m.)

• du ska genom olika skolgemensamma aktiviteter också ska ges tillfälle att skapa kontakter med andra studerande på skolan, delta i föreläsningar, hälsofrämjande aktiviteter och kulturella upplevelser.
 

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg på vilka ämnen du studerat och i vilken omfattning.

Om du inte har fullständiga grundskolebetyg kan intyg ges i de ämnen du läst och som vi bedömer att du har motsvarande kunskaper i för år 9.

Väljer du att läsa för behörighet i matematik och/eller engelska, svenska, historia, naturkunskap, religion och naturkunskap på gymnasienivå, ges intyg om godkända kunskaper för motsvarande gymnasienivå.