Låtspel,
dans,
glädje!
Fotograf: Stefanie Andersson

Folkmusik på distans

 

På mångas begäran startar nu Pelle Björnlert och Gamleby folkhögskola en distanskurs i folkmusik.

Kursen handlar om svensk folkmusik i allmänhet och småländsk i synnerhet med tonvikt på spelsätt sväng och funktion.

  • Utbildning: 30 veckor, 25 %
  • Inträdeskrav: se nedan
  • Ansökan: Senast 1 september
  • Kurstid: 5 oktober 2018 - 10 maj 2019
  • Kostnader: Läs under fliken Kostnad
  • Kontakt: pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se

Ansökan

Anmälningsblankett för utskrift, postas eller mailas.

Till ansökan bifogas personligt brev och ljudfil. Ljudfil kan mailas direkt till pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se
Du kommer att bli uppringd för en telefonintervju.