Snabbaste vägen till jobb
- en bra utbildning!
Fotograf: Matilda Engström

Fotograf för reklam och magasin

Utbildningen är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning, YH, för dig som vill bli yrkesfotograf. Här får du kunskap om personligt fotografiskt uttryck, ett professionellt förhållningssätt till fotografyrket och ett tekniskt kunnande. Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta som kreativ yrkesfotograf inom reklam och magasin eller med inriktning 3D, retusch eller rörlig bild.

Fotoskolans startsida med bildgalleri av fotostuderande

 • Utbildning: 2 år kvalificerad yrkeshögskola, 425 Yh-poäng
 • Inträdeskrav: se ansökan nedan
 • Kurstid: Ingen start HT 2016
 • Kostnader: se kostnader nedan
 • Examen: Examens- eller utbildningsbevis för kvalificerad yrkeshögskoleutbildning Fotograf för reklam och magasin.
 • Kontakt: gunilla.holz@fotoskolan.com

Kurser och mål

Utbildningen bedrivs på heltid i två år med föreläsningar, gruppövningar och individuell handledning.

MÅL OCH INNEHÅLL

Du utbildas till yrkesfotografer för tryckta och interaktiva medier inom reklam- och magasinsbranschen och att bli kunnig i det digitala arbetsflödet från fotografering till färdiga tryckbara bildfiler. Du kommer också att få utbildning i entreprenörskap.

Efter utbildningen är målet att du ska kunna arbeta med mat-, mode-, inrednings-, arkitektur-, porträtt-, design-, annons-, affisch-, broschyr- och webbfotografi.
Utgångspunkten för utbildningsmålen är t ex reklambyråer, marknads- eller informationsavdelningar på företag, tidnings- och webbredaktioner, stat, landsting, kommuner, fackliga organisationer och ideella föreningar.

Kursernas svårighetsgrad ökar under utbildningens gång och kraven på kunskapsinhämtande och egna arbetsprestationer stegras hela tiden. Bedömningen av dina studieresultat sker genom regelbundet återkommande tentamina, projektredovisningar och enskilda samtal. Individuell handledning ges kontinuerligt.

Särskilt pedagogiskt stöd
Som studerande med konstaterad funktionsnedsättning har du rätt att få pedagogiskt stöd för dina studier. Det är reglerat i den förordning som styr yrkeshögskolan. Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida

Företagsförlagd utbildning sker under en tredjedel av din studietid. Det heter ”Lärande i arbete” (LIA) och omfattar 28 veckor.

KURSER

 • Introduktionskurs
 • Bildkommunikation
 • Bildkommunikation och bildbehandling A
 • Bildkommunikation och bildbehandling B
 • Ljussättning
 • 3D
 • Retusch
 • Video (Rörlig bild)
 • Bildprojekt och bildproduktion
 • Företagande
 • Examenskurs
 • Lärande i  arbete (LIA)

 

 

Fotograf: Joakim Reimer