Vägen till din framtid
- ett yrke med bredd
Fotograf: Felicia Malmström

Fritidsledarutbildning

Vår utbildning ger dig den kompetens som krävs för att få anställning. Du är en människa som vill göra skillnad i andra människors liv genom att engagera dig för att vara en positiv och bekräftande kraft. Hos oss utvecklar du din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga

Vi är en fritidsledarutbildning med inriktning mot friluftsliv och friskvård, i en utvecklande miljö. Hos oss möter du kunniga och engagerade lärare och skapar minnen, kontakter och erfarenheter för livet.

  • Utbildning: 2 år
  • Inträdeskrav: Förkunskapskrav är behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt relevant erfarenhet från fritidssektorn.
  • Kurstid: Start 23 augusti 2017
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi". CSN-nivå: Eftergymnasial (B1)
  • Examen: För godkänd studerande utfärdas utbildningsbevis för fritidsledarutbildning.
  • Kontakt: mikael.johansson@gamlebyfolkhogskola.se