Fotograf: Sofia Seveklint

Gestaltande fotografi

 

Brinner du för fotografi och vill skapa en personlig portfolio? Här får du möjlighet att skärpa din blick och vässa din visuella berättarteknik. Kursen är lämplig som förberedelse för studier på högskola.

Du kan även söka kursen Gestaltande fotografi distans. Klicka här!

 

  • Utbildning: 1 år
  • Inträdeskrav: Arbetsprover
  • Ansökan: Ansökan för hösten stängd
  • Kurstid: Start onsdag 23 augusti 2017
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi" och under fliken kostnader.
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: katarina.grip.hook@gamlebyfolkhogskola.se

Kursplan

Vi varvar praktiskt arbete med fototeori under hela studietiden. En stor del av kursen består av att med hjälp av handledning skapa en portfolio.

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursutvärderingar genomförs. Dessa sammanställs och återkopplas till kursdeltagaren snaras möjligt.

Kursplan 2017/2018