Lärarassistent

Gamleby folkhögskola startar till hösten en ettårig yrkesutbildning till lärarassistent. Utbildningen vänder sig till dig som vill:

- Bidra till att unga människor ges goda förutsättningar att lyckas i skolan
- Gillar att arbeta med människor och lärande
- Är nyfiken på att komma in i skolvärlden för att senare kanske utbilda dig till lärare

  • Utbildning: 1 år, heltid
  • Inträdeskrav: Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start måndag 20 augusti 2018
  • Kostnader: 800 kronor per 4 veckor, om du inte bor på skolan. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.
  • Kontakt: jenny.malmberg.ringdahl@gamlebyfolkhogskola.se

Det behövs fler vuxna i skolan och läraren behöver fokusera på det pedagogiska. Lärarassistenten kan då fungera som lärarens förlängda arm.

Möjligheten att få jobb som lärarassistent varierar något mellan våra kommuner men i stora drag är det brist på lärarassistenter.

Kursen är på 40 veckor och startar 2017-08-17. Kursen inleds med fyra veckors yrkesintroduktion. Därefter praktiserar du på grundskola eller gymnasium i Västerviks kommun. Du praktiserar som lärarassist två dagar i veckan under sammanlagt 32 veckor. Det betyder att du får möjlighet att använda de teoretiska kunskaper du lärt dig i skolan när du praktiserar under handledning. Du kommer att studera en rad olika områden. Tyngdpunkten ligger dock på psykologi, pedagogik, sociologi, svenska och kommunikation.

Kursansvarig: Jenny Malmberg Ringdahl. Har du frågor kan du vända dig till Katrin Stagnell, Jenny Malmberg Ringdahl eller Jan Carlsson på 0493 – 131 00

Är du redo för ett äventyr?

Sök till Lärarassistent idag och börja ditt äventyr!

Ansök nu!