Odling som livsstil

Välkommen till en kurs där du närmar dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur. Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra. Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär. Odling kan också vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och fördjupad samhörighet med allt levande.

  • Utbildning: 1 år deltid, halvdistans med 10 träffar
  • Ansökan: Senast 10 jan
  • Kurstid: Start 30 januari på Blackstad skola respektive 31 januari på Gamleby folkhögskola
  • Kostnader: 600 kronor. Kostnad för litteratur och måltider tillkommer.
  • Kontakt: hupp@hillevihelmfrid.com

Innehåll

Kursen vill ge inspiration och kunskap till dig som lockas av tanken på att köpa lite mindre och odla lite mer, värna om jorden och lära känna likasinnade – oavsett hur mycket eller lite tidigare erfarenhet du har av odling.

Kursen löper under ett helt odlingsår och innefattar teman som:
Mat-hälsa-miljö
Hållbar livsstil
Självförsörjningsstrategier
Permakulturdesign
Den egna odlingsvisionen
Växtföljd och odlingsplanering
Jordförbättring, kompost och markmikroorganismer
Arbetsbesparande odlingstekniker
Kolrik odling
Fröer och sortval
Tillvaratagande och förvaring av skörden.
Örter, ätliga vilda växter och ovanliga grönsaker
Förlängd odlingssäsong 

Två grupper

Kursen kommer att ha två grupper på två platser, så du kan välja om du vill gå kursen på
Blackstad skola, start tisdag 30/1 kl. 18-21 eller på Gamleby folkhögskola, start onsdag 31/1 kl. 18-21 

Kursledare 

Kursledare är Hillevi Helmfrid. Hon är agronom och miljökonsult med 18 års erfarenhet av husbehovsodling. Hon är certifierad inom Permakulturdesign och bor på en avstyckad gård i Locknevi, Vimmerby. Artikel om Hillevi

Träffar och distans

Kursen består av 10 träffar fördelade över ett helt år med en träff per månad (uppehåll i juli). Träffarna kommer vara följande veckor: 5, 11, 15, 19, 21, 34, 37, 41, 45, 49 
Mellan träffarna arbetar deltagarna med egna odlingsprojekt, litteraturläsning och dialog på kursens digitala lärplattform. Kursen motsvarar en studieomfattning på ca 20%.

Utrustning 

Dator med internetuppkoppling. 

Anmälan är stängd, kursen är full

Anmälan skickas senast 10 jan till Gamleby folkhögskola, Loftagatan 36, 594 32 Gamleby eller gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se

Har du frågor om anmälan kontakta Gamleby folkhögskola. Frågor om innehållet mejlas till hupp@hillevihelmfrid.com.