Förverkliga dina
egna idéer

Textil design - vävning

 

Utbildningen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning i vävning och vill fördjupa dina kunskaper.

Läs om vår grundutbildning och påbyggnadsutbildning i sömnad!

Ny kurs! Väv i vår

  • Utbildning: 1 termin
  • Inträdeskrav: 1 år Textil design - grund eller motsvarande kunskaper i bindningslära
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 27 augusti 2018
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: lisbeth.agren@gamlebyfolkhogskola.se

Kostnader

1500 eller 4150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolans internat eller inte. Mat m.m. ingår. Mer information hittar du på sidan om studieekonomi.

Kurslitteratur, textilt material och studieresor tillkommer och bekostas av deltagaren själv. Kostnaden brukar hamna på ungefär 400 kr/4 veckor. Men kan skifta beroende på hur mycket du köper.

Du kan söka studiemedel på gymnasienivå hos CSN.