Här finns alla ansökningsblanketterna i pdf-format som du kan ladda ner, skriva ut, fylla i och skicka in per post tillsamman med bilagorna.
På ansökningsblanketten står vilka bilagor du ska skicka med. Vi behandlar bara kompletta ansökningar där alla bilagor finns med.
Läs först viktig information om ansökan!

 

Allmänna kurser, Naturvetenskapligt basår och Allmän kurs-Etablering

Gestaltande fotografi

Textil design grund, sömnad och vävning

Fritidsledarutbildningen

Lärarassistentutbildningen

Du kan också söka till skolans kurser via ett ansökningsformulär på hemsidan.