Vad fanns i Gamleby
innan 1200-talet?

Kursen är avslutad.

Översikt

Tillsammans med Västerviks museum och Södertörns högskola anordnar Gamleby folkhögskola en sommarkurs i arkeologi. Fokus ligger på järnåldern och utgrävningarna kommer göras vid Dynestadviken, som ligger nära folkhögskolan. I de inre delarnna av Dynestadviken finns spår av landvägar, gårdar och gravar. Som deltagare kommer du få ta reda på mer om forn-Västervik och utforska vad som fanns i Gamleby innan 1200-talet.

I kursen ingår fältarbete med utgrävningar och inventeringar ovan mark samt teori. Det kommer erbjudas möjlighet att få prova på metalldetektor.

 

Kursledare

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och föreståndare för det Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola. 
Veronica Palm, biträdande museichef och arkeolog på Västerviks museum samt doktorand vid Södertörns högskola.
Hans Bolin, docent och vikarierande lektor i arkeologi vid Södertörns högskola.

 

Kurstid och kostnader

Kurstid: 20 - 24 maj 2019, måndag-fredag på Gamleby folkhögskola

Kostnad för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika: 1325 kr (återbetalas ej)

 

Nedanstående kostnader tillkommer om du vill bo på skolan:

Logi 4 nätter, frukost och kvällsmat: 2020 kr

Extra natt och frukost: 435 kr (om du anländer kväll innan kursstart)

 

Ansökan

Sista ansökningsdag: 1 maj 2019

Klicka här om du vill anmäla dig snabbt och lätt via ett webbformulär på vår hemsida

eller

klicka här om du vill anmäla dig via en utskrivbar blankett som du sedan postar till oss.