Mina
pengar
Fotograf: Dennis Wernersson

Här finns information om vilka kostnader du har som studerande på Gamleby folkhögskola och vilket studiestöd du kan söka via CSN.

 

Anmälningsavgift

När du blir antagen ska du betala in en anmälningsavgift på 250 kronor, som är din bekräftelse på att du vill ha din plats. Det är viktigt att du betalar in avgiften för att inte riskera att gå miste om din plats. Denna avgift dras av mot kommande fakturor.

 

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri, men som kursdeltagare betalar du en serviceavgift i förskott varje månad enligt räkning.

 

Nedanstående kostnader gäller läsåret 2019/2020. Kostnader för läsåret 2020/2021 kommer i januari 2020.

Om du inte bor på skolans internat är serviceavgiften 1 500 kr per 4 veckor.

Avgiften täcker lunch och förmiddagskaffe/-te, måndag till fredag (ej helg- och lovdagar), läromedel upp till en kostnad av 1 800 kronor per läsår, grundpaket av förbruknings- och undervisningsmaterial, trådlöst internet, viss kopiering och utskrifter, försäkringskostnader, licenser och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader vid studieresor och studiebesök.

 

Om du bor på skolans internat är serviceavgiften 4 150 kr per 4 veckor.

Avgiften täcker, förutom allt som nämns ovan, även logi i enkelrum, samt frukost och kvällsmat, måndag till fredag (ej helg- och lovdagar).
 

På internatet finns även enkelrum med egen toalett och dusch. Serviceavgiften för dessa rum är 4 650 kr per 4 veckor de är i första hand avsedda för deltagare med särskilda behov.

Vi reserverar oss för ändringar som vår huvudman Region Kalmar län kan besluta gällande kostnader.

 

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen är 1250 kronor per månad och beviljas utan ansökan. Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

 

Studiemedel

Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Studiemedelsbelopp för heltidsstudier 2019:

3 236 kr bidrag
7 440 kr lån
10 676 kr totalt

Du kanske kan få det högre bidraget från CSN om du uppfyller deras villkor.Högre bidragsnivå hos CSN

7 160 kr bidrag
3 516 kr lån
10 676 kr totalt

Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån. Kontakta CSN på www.csn.se, telefon 0771-27 60 00, eller Gamleby folkhögskola för mer information. Ansökan sker via CSN:s hemsida.

 

Utbildningsnivå hos CSN

Hos CSN finns tre olika utbildningsnivåer med studiemedelsveckor. Här ser du på vilken nivå våra kurser ligger på hos CSN:

Grundskolenivå/gymnasienivå: Allmän kurs

Gymnasienivå: Fotografiska processer distans, Gestaltande fotografi, Naturvetenskapligt basår, Textil design - grund, sömnad, vävning, Remake Reuse Recycle distans

Eftergymnasial nivå: Fritidsledarutbildningen, Lärarassistentutbildningen, TV-produktionspecialist GTV

Länk till CSN