Mina
pengar
Fotograf: Dennis Wernersson

Här finns information om vilka kostnader du har som studerande på Gamleby folkhögskola och vilket studiestöd du kan söka via CSN.

Anmälningsavgift

När du blir antagen ska du betala in en anmälningsavgift på 250 kronor, som är din bekräftelse på att du vill ha din plats. Det är viktigt att du betalar in avgiften för att inte riskera att gå miste om din plats. Denna avgift dras av mot kommande fakturor.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, men alla betalar en serviceavgift som betalas i förskott varje månad enligt räkning.

1500 kronor per 4 veckor om du inte bor på skolan

Den täcker lunch och förmiddagskaffe/te fem dagar i veckan (ej helg- och lovdagar), läromedel upp till en kostnad av 1800 kronor per läsår, grundpaket av förbrukningsmaterial/undervisningsmaterial, trådlöst Internet, viss kopiering och datorutskrifter, försäkringskostnader, licenser för datorprogram och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader vid studieresor och studiebesök.

4150 kronor per 4 veckor om du bor på skolan

Den täcker logi i enkelrum, kost måndag–fredag (frukost, lunch, kvällsmat och kaffe/te) samt samma som ingår för dem som inte bor på skolan. När korridorboendet är fullt finns följande två alternativ: Enkelrum med egen toalett/dusch för 4650:- och dubbelrum för 4000:- i månaden.

För studerande på textil design- och fotokurserna tillkommer kostnader för textil- respektive fotomaterial. För studerande på fritidsledarutbildningen tillkommer kostnader i samband med studieresor, inriktningsveckor och praktik.

Vi reserverar oss för av Landstinget i Kalmar län beslutade ändringar gällande kostnader.

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen är 1050 kronor per månad och beviljas utan ansökan. Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

Studiemedel

Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Studiemedelsbelopp för heltidsstudier 2018:

3 164 kr bidrag
7 280 kr lån
10 444 kr totalt

Du kanske kan få det högre bidraget från CSN om du uppfyller deras villkor.Högre bidragsnivå hos CSN

7 004 kr bidrag
3 440 kr lån
10 444 kr totalt

Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån. Kontakta CSN på www.csn.se, telefon 0771-27 60 00, eller Gamleby folkhögskola för mer information. Ansökan sker via CSN:s hemsida.

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett bidrag på 8 644 kr per månad. Det är en möjlighet för dig som är arbetslös att börja studera utan att behöva låna pengar. Eva Grenfeldt, skolan studie- och yrkesvägledare, hjälper dig att ansöka om studiestartstöd. Här kan du läsa mer om studiestartstödet.

Utbildningsnivå hos CSN

Hos CSN finns tre olika utbildningsnivåer med studiemedelsveckor. Här ser du på vilken nivå våra kurser ligger på hos CSN:

Grundskolenivå/gymnasienivå: Allmän kurs 1

Gymnasienivå: Allmän kurs 2 och 3, Folkmusik på distans, Gestaltande fotografi, Gestaltande fotografi distans, Naturvetenskapligt basår, Textil design - grund, sömnad, vävning, Remake Reuse Recycle distans

Eftergymnasial nivå: Fritidsledarutbildningen, Lärarassistentutbildningen, TV-produktionspecialist GTV

Länk till CSN