ANTAGNINGSKRAV

För att kunna söka och bli antagen till våra kurser ska du:

- Fylla minst 18 år det år som kursen börjar.

- Ha skickat in en komplett ansökan.

- Vara motiverad och ha möjlighet att kunna bedriva studier genom att kunna beskriva mål och förväntningar på dig själv, kursen och skolan.

- Om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger måste du vara färdigrehabiliterad.

 

BEHÖRIGHETSKRAV

Några av våra kurser har andra behörighetskrav som du kan läsa om på respektive kurssida. 

 

SÅ HÄR GÅR ANSÖKAN TILL

Du kan ansöka på två olika sätt:

WEBBANSÖKAN 

På hemsidan klickar du på länk till kursens ansökningsformulär. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp dina bilagor eller skicka dem per post.

ANSÖKAN FÖR UTSKRIFT 

På hemsidan skriver du ut en ansökningsblankett, fyller i och skickar in via post tillsammans med dina bilagor.

Bilagor som du ska ladda upp i webbansökan eller skicka per post:

-  Personligt brev med foto där du berättar om dig själv och dina studieplaner

-  Kopior av skolbetyg (om du har)

-  Arbetsintyg (om du har)

Till Textil design - sömnad, Textil design - vävning, Lärarassistent, Gestaltande fotografi, Fotografiska processer - distans, Fritidsledare, Folkmusik - distans och Folkmusik - distans,grundkurs ska fler bilagor skickas in, se vid respektive kurs.

Skicka in din ansökan före sista ansökningsdag för att vara säker på att komma med i första antagningsomgången. Om sista ansökningsdag passerat och vi har lediga platser kan du fortfarande söka till kursen. Kontakta oss gärna för att kolla om det fortfarande finns platser kvar!  

Om det står "Löpande antagning" vid ansökningsdag betyder det att vi behandlar ansökningarna vartefter de kommer in ända fram till kursstart. 

 

SÅ HÄR GÅR ANTAGNINGEN TILL

Vi tar emot din ansökan och en bekräftelse på mottagen ansökan skickas till din e-postadress inom 3 arbetsdagar. Du får även besked om du eventuellt behöver komplettera din ansökan med personbevis, personligt brev och/eller tidigare betyg.

Din ansökan behandlas därefter av kursföreståndare och lärare; rutinerna kan variera från kurs till kurs.

Beslut om antagning fattas av skolans rektor och vi skickar antagningsbesked till din e-postadress där det står om du fått en plats på kursen eller inte. I antagningsbeskedet får du även veta datum och tid för kursstart.

Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga till skolans styrelse. Ledamöter och kontaktuppgifter till dessa finner du här. Om du, efter att styrelsen behandlat ditt ärende, fortfarande inte anser dig rättvist behandlad kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

 

HUR DU TACKAR JA TILL ERBJUDEN PLATS

Du tackar JA till din plats genom att betala in 250 kronor i anmälningsavgift. Om du inte vill ha din plats och lämnar återbud så är vi tacksamma om du tackar NEJ via e-post, info@gamlebyfolkhogskola.se, eller telefon 0493-131 00.

För att få behålla den plats du antagits till är det viktigt att du betalar in anmälningsavgiften i tid. Om du önskat boende på skolans internat så är det först när du betalat anmälningsavgiften som du hamnar i boendekö. Anmälningsavgiften dras sedan av mot kommande faktura när du startar din utbildning hos oss.

Information om kursstart och inflyttning till internat ges via hemsidan.