Allmän kurs – etablering

Extern arrangör

Vill du träna mer på det svenska språket, både i tal och i skrift?

Vill du lära dig mer om det svenska samhället?

 

ÖVERSIKT

Allmän kurs – etablering ger, tillsammans med genomförd Etableringskurs – grund på folkhögskola, ett år av den studietid som behövs för vidare studier enligt folkhögskolornas behörighetsmodell.

Kursen genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen.

 

KURSINNEHÅLL

Svenska

Samhällskunskap

IT-kunskap

Hälsa, friskvård och skapande aktiviteter

Interkulturell kompetens och gruppdynamik

Individuella samtal, uppföljningssamtal och motivationssamtal inför framtida studier och arbete.

 

Extern arrangör