Naturvetenskapligt basår, vårintag 2021

Ansök idag

Vill du läsa naturvetenskapliga kurser på universitet eller högskola men saknar behörighet?

 

ÖVERSIKT

Naturvetenskapligt basår kan ge dig de kunskaper och den behörighet som krävs inom ämnesområdena biologi, fysik, kemi och matematik för att kunna påbörja en högre utbildning inom naturvetenskap, matematik eller teknik.

Kursen är ett alternativ till naturvetenskapligt och tekniskt basår på högskola, universitet eller komvux. På Gamleby folkhögskola får du även delta i aktiviteter inom t.ex. hållbar utveckling, vilka kan berika dina studier och bidra till intressanta möten.

 

KURSINNEHÅLL

Naturvetenskapliga arbetsmetoder är vårt fokus, liksom problemlösning och kritiskt tänkande. Studietakten är hög, men det finns möjlighet till individuell anpassning och extra stöd i vissa ämnen.

Klassen är relativt liten och samarbete uppmuntras. De som studerar på basåret läser ofta läxor tillsammans under kvällstid för att hjälpa varandra komma framåt. Vi vill gärna ta till vara på dina tidigare erfarenheter och du har även viss möjlighet att påverka kursinnehållet.

Undervisningen omfattar föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer, fördjupningsarbeten, muntliga redovisningar, studiebesök och exkursioner. Skolan har välutrustade laborationssalar och välutbildade lärare med lång erfarenhet.

Du har möjlighet att läsa in följande särskilda behörigheter:

Biologi 1 och 2 (tidigare Biologi A och B)

Kemi 1 och 2 (tidigare Kemi A och B)

Fysik 1a och 2 (tidigare A och B)

Matematik 3c och 4 (tidigare C, D och E)

Efter fullgjort basår ger folkhögskolan dig ett samlat studieomdöme. Studieomdömet ger dig möjlighet att söka till en högskoleutbildning via urvalsgruppen ”folkhögskolegruppen”.

Tillsammans med ett avklarat högskoleprov placeras du även i högskoleprovets urvalsgrupp och ökar därmed ytterligare dina möjligheter att komma in på din drömutbildning.

Om du redan har behörighet i Biologi 1, Kemi 1 och Fysik 1a och enbart vill läsa kurserna Biologi 2, Kemi 2 och Fysik 2, så kan det finnas möjlighet att påbörja dessa kurser när vårterminen startar.

 

VÅRINTAG

Vårterminen startar den 11 januari 2021 och om du blir antagen börjar du i en befintlig klass som läst tillsammans under höstterminen. Det underlättar om du är studiemotiverad och relativt självgående.

Det kan vara svårt att hinna läsa in behörigheter på en termin, men du kan fortsätta studera under kommande läsår.

 

ANSÖKAN

Du behöver ha klarat av kurserna Ma 2b, Ma 2c eller motsvarande (Ma B) för att ansöka och antas till Allmän kurs – naturvetenskapligt basår.

Med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Du når lättare framgång på Naturvetenskapligt basår om du har ett tydligt mål med studierna. Det är även viktigt att du friskar upp dina kunskaper i matematik före terminsstart. Sidan www.matteboken.se har många övningar och kan ge dig en bra repetition. Dina studier underlättas ytterligare av god planering och strukturerad studieteknik. Du kan få många tips på sidan www.läxhjälp.nu/studieteknik.

Har du frågor kring grundläggande och särskilda behörigheter? Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasial nivå.

 

KOSTNADER

Information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

 

Ansök idag