Allmän kurs – risk och säkerhet

Kursen är inställd för 2020

Behöver du komplettera dina studier från gymnasiet för att kunna söka dig vidare?

Är du intresserad av människor och samhälle? Vill du fördjupa dig i frågor som rör risk- och krishantering?

 

ÖVERSIKT

På Allmän kurs – risk och säkerhet kan du förbereda dig både kunskapsmässigt och fysiskt för fortsatta studier till t.ex. väktare eller arbete inom sjukvården. Du får också en god grund för kunna läsa vidare till brandman eller polis.

Kursen är ett alternativ till gymnasiet och komvux och här kan du skaffa dig kunskaper som motsvarar gymnasiekompetens eller komplettera dina studier från gymnasiet.

Förutom behörigheterna blir du också mer allmänbildad och kan lättare ta dig fram i världen.

 

KURSINNEHÅLL

På folkhögskola jobbar vi i mindre grupper där vi kan anpassa takten efter dina behov. Vi planerar och organiserar dina studier för att du ska kunna nå dina studiemål. Det finns även möjlighet till extra stöd om du behöver det. Skolans miljö är lämpad för dig som behöver lugn och studiero.

Du kan läsa motsvarande gymnasieämnen som ger grundläggande behörighet: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap. Du kan även läsa in särskild behörighet i några av dessa ämnen.

Under sex timmar i veckan får du fördjupa dig i ämnen som rör risk och säkerhet uppdelat på tre områden: beteendevetenskap, samhälle och beredskap, samt hälsa och livsstil.

I de olika ämnena utgår vi från dina erfarenheter och vi är måna om dina åsikter och din delaktighet i undervisningen.

Vi gör flera studiebesök, åker på utflykter och genomför aktiviteter. Målet är att du ska känna att det är roligt att studera och lära dig nya saker.

 

ANSÖKAN

Du behöver ha klarat av grundskolan för att ansöka och antas till Allmän kurs – risk och säkerhet.

Med din ansökan vill vi att du skickar ett in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Antagningen till kursen sker därefter löpande utifrån den ordning som ansökningarna kommer in, samt när vi kan ha ett kort samtal med dig och dina referenspersoner.

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på grundskole- och gymnasienivå.

 

KOSTNADER

Information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

 

Kursen är inställd för 2020