Fotograf: Hannah Modigh

Mentorprogram med Hannah Modigh

Ansök via SchoolSoft

Ett skräddarsytt mentorskap

Har du ett fotografiskt projekt du vill färdigställa eller utveckla dig som fotograf genom personlig handledning från några av Sveriges bästa fotografer? Anslut dig till Gamlebys fotografiska mentorskapsprogram och få stöd och hjälp av en personlig handledare på tider som passar dig.

 

Kursinnehåll

Du söker till mentorskapet med ett fotografiskt arbete, något som du vill avsluta eller ett projekt som du vill börja på. Ni träffas en gång i månaden för handledning, 1 timme åt gången, 10 tillfällen. Utöver detta kommer det vara en fysisk träff i Stockholm under hösten, där hela gruppen går igenom, kommenterar era fotografiska arbeten och umgås. Bor du inte i Sverige och har svårt att ta dig hit, så finns det en liknande möjlighet att ses i Paris under november, då Paris Photo äger rum.

Hannah kommer utöver att diskutera och vägleda projektet, ta fram inspiration anpassat just efter dig. Inför varje handledning förväntas att du kommer med nya bilder, texter eller andra typer av media som är skapat just för projektet som skall handledas. I handledningen kommer Hannah att ge kritik, vägledning, inspiration och du kommer att lära dig att sätta ihop och slutföra ditt projekt, samt hur du går vidare för att skapa en bok eller utställning.

Fotograf: Hannah Modigh

A Tailored Mentorship

Do you have a photographic project you want to complete or develop as a photographer with personal guidance from some of Sweden’s best photographers? Join Gamleby’s photographic mentorship program and receive support and assistance from a personal tutor at times that suit you.

 

Course Content

To apply for the mentorship, submit a photographic work that you wish to finish or a project you want to start. Meetings occur once a month for supervision, lasting 1 hour each, for a total of 10 sessions. Additionally, there will be a physical meeting in Stockholm during the autumn, where the entire group will review and provide feedback on each other’s photographic works. If you’re unable to travel to Sweden, there’s a similar opportunity to meet in November during Paris Photo in France.

In addition to discussing and guiding the project, Hannah will tailor inspirational content just for you. Before each tutorial, prepare new images, texts, or other media specifically created for the project to be supervised. During the tutorial, Hannah will offer critique, guidance, inspiration, and teach you how to assemble and complete your project. You’ll also learn about creating a book or exhibition.

 

CSN

Mentorskapsprogrammet är ej studiemedelsberättigande.

The mentorship program is not eligible for study funds.

 

Ansök via SchoolSoft