Hållbar textil – mönsterkonstruktion

Kursen är fullsatt

Hållbar textil – mönsterkonstruktion kommer inte ges under läsåret 2023/2024.

Tycker du om att sy, men känner att du har kunskapsluckor inom mönsterkonstruktion?

Textil- och modeindustrin jobbar ofta på ett ohållbart sätt. Det krävs en omställning inom hela branschen. I ditt framtida yrke är du en viktig del i den förändring som måste ske. Hos oss lär du dig hantverket och samtidigt får du verktygen och kunskaperna du behöver för att kunna jobba mer hållbart och cirkulärt utifrån ett kreativt hantverksperspektiv.

 

ÖVERSIKT

På kursen Hållbar textil – mönsterkonstruktion lär du dig skapa personliga mönster anpassade efter dina egna mått. Vi går igenom grunderna i början av kursen, för att senare gå över till mer avancerad mönsterkonstruktion.

Kursen går parallellt med utbildningen Hållbar textil – sömnad och följer ofta deras projekt. Undervisningen under kursträffarna kommer att ske tillsammans med den här gruppen, eftersom vi tror på att det finns ett värde av kunskapsutbytet mellan er deltagare.

 

KURSINNEHÅLL

Vi testar olika former av mönsterkonstruktion. I olika projekt jobbar vi med traditionell mönsterkonstruktion. Vi arbetar med tekniken drapering vid en träff, men testar också lite mer alternativa metoder i bl.a. 3D-konstruktion. Vid ett kurstillfälle provar vi zero-waste-konstruktion – en metod för att minska spillet vid tillskärningen.

För att kunna hänga med i kursen krävs en del sömnadsvana. Vi kommer ha detaljsömnad under utbildningens gång, men ingen sömnad av hela plagg under träffarna på skolan. Däremot finns det mycket utrymme för experiment och sömnadsprojekt mellan träffarna, när du studerar på distans. För att få en heltäckande utbildning inom både mönsterkonstruktion och sömnad hänvisar vi till våra heltidsutbildningar på plats – Hållbar textil – grund eller Hållbar textil – sömnad.

Eftersom alla våra textila utbildningar jobbar mycket med hållbarhet kommer det vara en naturlig del i undervisningen. Bland annat uppmuntrar vi alla våra deltagare att så långt som möjligt använda secondhandmaterial i sitt hantverk.

 

DISTANSKURS MED OBLIGATORISKA TRÄFFAR

Kursen är på distans, 50%, med 6 obligatoriska träffar på skolan och en avslutande digital träff. Mellan träffarna jobbar du med tilldelade uppgifter och vi kommer ha digital handledning i grupp. Handledningen kommer att ske dagtid på vardagar.

Vi använder oss av Googles lärplattform och apparna Google Meet och Google Classroom för handledning, kommunikation, inlämningsuppgifter, instruktionsfilmer, m.m.

Då kursen bedrivs på distans ställer det vissa krav på dig som deltagare. Du har själv ansvar för ditt arbete och att uppgifterna blir gjorda. För att kunna följa med i undervisningen och handledningen behöver du ha tillgång till dator och internet, samt ha viss datorvana.

 

ANSÖKAN

Hållbar textil – mönsterkonstruktion kommer inte ges under läsåret 2023/2024.

För att kunna ansöka till Hållbar textil – mönsterkonstruktion behöver du ha förkunskaper inom sömnad. Kontakta gärna kursens lärare om du känner dig osäker på om dina förkunskaper räcker.

Med din ansökan skickar du bilder på dina tidigare textila projekt och ett personligt brev där du beskriver dig själv.

Antagningen sker löpande vilket innebär att vi antar allt eftersom ansökningarna kommer in.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasienivå. Vid distansstudier kan du även söka merkostnadslån för både resor och boende när du behöver åka till Gamleby.

 

Kursen är fullsatt