Självhushållningens inre resa

Kursen är fullsatt

Självhushållningens inre resa kommer inte ges under läsåret 2023/2024.

Vill du tillsammans med andra reflektera över den inre omställningen som det innebär att börja med ett mer självhushållande liv på landsbygden?

 

ÖVERSIKT

Idag finns ett stort intresse för självhushållning med många nya böcker i ämnet, men oftast pratas om det praktiska. Under den här kursen kommer du istället att tillsammans med andra få reflektera över den inre omställningen som det innebär att börja med ett mer självhushållande liv på landsbygden.

Självhushållare idag lever på ett sätt i två paradigm samtidigt. De behöver förhålla sig till verkligheten som den ser ut idag, samtidigt som de försöker skapa något nytt. Med ett ben i det nya som växer fram – och det andra i det gamla paradigmet.

Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram?

Hur kan vi skapa en kraft i allt detta – där vi föreställer oss den framtid vi längtar och drömmer om – och hittar vår väg framåt i den riktningen?

Hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar?

Kursen har inspirerats av reportageprojektet Inte bara morötter, www.intebaramorotter.se, som handlar om att vara självhushållare i Sverige idag. Den här kursen riktar sig till både till dig som redan bor ute på landet och håller på med odling och djur. Men också till dig som bär på drömmen om det goda livet på landet, men som inte är där än.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen består av sex block där vi arbetar med varje block under fyra veckor.

⁃ Den stora omställningen och drivkrafter till självhushållning
⁃ Kriserna och kollapserna
⁃ Svårigheter med självhushållning
⁃ Bygemenskap, samförsörjning och visioner
⁃ Projektverktyg och stödstrukturer
⁃ Personlig hållbarhet

En röd tråd under kursen kommer vara boken ”Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen” av Joanna Macy och Chris Johnstone. Du kommer att få läsa eller lyssna på boken samt få göra övningar själv eller tillsammans med andra på våra träffar. Även kursen i sin helhet är designad utifrån spiralen av Aktivt hopp.

Aktivt Hopp grundar sig i metodiken ”The work that reconnects”, som spritt sig över världen efter att den amerikanska aktivisten Joanna Macy startade rörelsen på 60-talet. Metodiken grundar sig i modern psykologi, djupekologi och buddhistisk filosofi. Aktivt hopp är en metod som används flitigt inom omställningsrörelsen.

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och grundläggande datorvana. I kursen används de olika Google-apparna Classroom och Drive. Även videoverktyget Zoom används. Grundläggande kunskaper i text- och bildhantering behövs också. Deltagare med datorvana och/eller erfarenhet av att arbeta med dessa program brukar få allt att fungera med hjälp av den skriftliga guiden som mailas ut i samband med kursstart.

 

KURSTRÄFFAR OCH EGET ARBETE

Under kursen varvas digitala träffar med egen läsning och individuella uppgifter. Studietakten är på 25% och du förväntas arbeta med kursen fem timmar i veckan inräknat de digitala träffarna. Varje block arbetar vi med under fyra veckor. Under hela kursen behöver du närvara på minst 80 procent av de digitala träffarna för att få ett kursintyg. Det är totalt 11 träffar.

Alla block har samma upplägg:
1. Introducerande digital träff under blockets första vecka. Obligatorisk.*
2. Läsa eller lyssna på kurslitteraturen.
3. Individuell reflektionsuppgift eller övning.
4. Avslutande digital träff under blockets sista vecka. Obligatorisk.*

De 14 digitala träffarna sker på torsdagar kl. 10-12:
2022: 22/9, 29/9, 20/10, 27/10, 17/11, 24/11, 15/12
2023: 5/1, 26/1, 2/2, 23/2, 2/3, 23/3, 30/3

Det är viktigt att deltagarna på kursen ska få ett genuint utbyte av varandra, känna sig trygga och kunna respektera varandras olikheter. Vi använder oss därför av cirkelpraktik med djupt lyssnande i fokus när vi ses. Du kommer under träffarna få delta i övningar från metoden aktivt hopp, både individuella och i smågrupper. Du kommer också under träffarna få gott om tid att diskutera blockets ämne med andra deltagare.

 

ANSÖKAN

Till ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev. Vi önskar att du svarar på dessa frågor (max 3000 tecken):
– Varför vill du gå den här kursen?
– Vad har du för behov av kursen?
– Berätta kort om hur din livssituation ser ut idag (boende, familj, arbete).
– På vilket sätt håller du på med eller skulle du vilja hålla på med självhushållning?
Eventuellt något annat du vill tillägga som du tycker det är bra att vi vet eller som du behöver säga för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Urval kommer att göras bland ansökningarna för att kursen ska bli så bra som möjligt för deltagarna. Urvalet kommer att baseras på både behov av och motivation för att gå kursen men också för skapa en bra blandad grupp med mångfald.

Ansökningarna behandlas i den ordning de ankommer till skolan.

 

Kursen är fullsatt