Odling som livsstil – återträff, tema Omställning DEL II

Ansök nu

Vi utforskar vidare vilken roll odlandet – och vi odlare – kan spela för hållbar omställning.

 

ÖVERSIKT

Denna endagskurs är en uppföljare på Odling som livsstil – Återträff tema Omställning som hölls den 26 mars 2022 och riktar sig i första hand till dig som var med då.

Kontakta kursledaren om du missade första träffen och ändå vill delta på denna uppföljare! Obs du ska gå eller ha gått Odling som livsstil. Kursen genomförs på Gamleby folkhögskola.

 

KURSINNEHÅLL

Som odlare skärper vi våra sinnen, lär oss lyssna till livet och förstå de ekologiska samspelen som vi alla är en del av. För många av oss leder det till att vi ser behov av omställning, inte bara i det egna livet utan i hela samhället. Men hur ska den gå till?

Som odlare har du en unik utgångspunkt. Du lever din passion och kan därför vara förebild för andra. Du behöver inte bara fokusera på hur du ska minska din negativa påverkan. Du vet att du kan bidra positivt med ökad självförsörjningsgrad, berikad biologisk mångfald, förbättrad bördighet, mer skönhet, slutna kretslopp, vitaliserad hälsa och förnyad grannsamverkan.

När vi träffades i mars utforskade vi våra inre förhållningssätt och drivkrafter samt skillnaden mellan aktivt och passivt hopp. Vi skapade en lista på inte mindre än ett 60-tal olika idéer och uppslag till hur vi som odlare kan bidra till omställningen till hållbarhet. Många gick från träffen fyllda av energi, med nya och gamla bekantskaper och även flera konkreta projekt att sjösätta. Nu följer vi upp idéerna, bygger vidare nätverken och fördjupar utforskandet av just ditt unika bidrag, hur du som odlare kan bli ambassadör för omställning.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka till den här endagskursen behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

Du som inte deltog vid återträffen i mars kontaktar kursledaren innan anmälan görs: hillevi.helmfrid@gamlebyfolkhogskola.se

Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan.

 

KOSTNADER

Vegansk lunch samt för- och eftermiddagsfika serveras till en kostnad av 155 kr. Därtill betalas en serviceavgift om 100 kr.

Deltagare i Odling som livsstil II betalar enbart måltidsavgiften 155 kr eftersom dagen ingår i serviceavgiften för fortsättningskursen.

 

Ansök nu