Odling som livsstil – återträff tema Omställning

Ansök idag

Har du gått Odling som livsstil I och vill ha ny inspiration, lära känna likasinnade och hitta ditt nästa steg i omställningen?

 

ÖVERSIKT

Detta är en endagskurs, fristående och öppen för alla som gått Odling som livsstil I. Den ingår även som ett första moment i kursen Odling som livsstil II. Kursen hålls på Gamleby folkhögskola.

 

KURSINNEHÅLL

Att ställa om till att odla allt mer av sin egen mat och ta till sig permakulturens sätt att tänka blir för många början till en lång resa. Det som började med en liten handling, att peta ner små fröer i jorden, kan växa till ett helt nytt perspektiv på tillvaron. När sinnena skärps och vi lär oss lyssna till livet och förstå de ekologiska samspel vi är en del av, ser vi ännu tydligare behovet av omställning inte bara i det egna livet utan i hela samhället. Hur kan den omställningen gå till och till vad är det vi vill ställa om?

Som odlare har du en unik utgångspunkt. Du lever din passion och kan därför vara förebild för andra. Du behöver inte bara fokusera på hur du ska minska din negativa påverkan. Du vet att du kan bidra positivt med ökad självförsörjningsgrad, berikad biologisk mångfald, förbättrad bördighet, mer skönhet, slutna kretslopp, vitaliserad hälsa och förnyad grannsamverkan. Även om det du gör idag känns litet och begränsat till din egen trädgård så påverkar du redan nu samhället och planeten. Eftersom allt hör ihop.

Under en heldag utforskar vi tillsammans hur odling kan leda till omställning i det lilla och i det stora samt hur vi kan få fart på ringarna på vattnet. Vilka är de små första stegen vi kan ta till lokal samverkan kring odling och omställning? Vad vill just jag bidra till att förverkliga och vad sker redan idag genom mig?

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka till den här endagskursen behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan men besvarar frågor på telefon 0493-131 00.

 

KOSTNADER

Vegansk lunch och eftermiddagsfika serveras till en kostnad av 120 kr. Därtill betalas en serviceavgift om 100 kr.

Deltagare i Odling som livsstil II betalar enbart måltidsavgiften 120 kr eftersom dagen ingår i serviceavgiften för fortsättningskursen.

 

Ansök idag