Odling som livsstil – helgintensiv

Kommande kurs

Gick du kursen Odling som livsstil I för några år sedan och är intresserad av fördjupade kunskaper och ny inspiration?

Vill du återse kurskompisar eller upptäcka att det i ditt grannskap finns någon som gått samma kurs, bara i en annan grupp?

 

ÖVERSIKT

Kursen kombinerar fördjupning i några viktiga teman, såsom jord, frö och omställning, med återträff och nätverksbygge.

Kursen är fristående och öppen för alla som gått Odling som livsstil I. Den ingår även som ett första moment i kursen Odling som livsstil II.

Vi kommer att vara i skolans aula med plats för max 35 deltagare då vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och minska smittspridningen av covid-19.

 

KURSINNEHÅLL

Lördag förmiddag
”Den levande jorden”

Vi går på djupet och tittar efter vad jord består av och lär känna de små markmikroorganismerna och funderar över hur vi på bästa sätt kan samarbeta med dem. Vi pratar om kolets och kvävets kretslopp och om hur både levande och döda växter kan användas som jordförbättrare. Utifrån en förståelse av marken som ett levande ekosystem tittar vi med nya ögon på kompostering, jordbearbetning, gödsling, marktäckning, mm.

 

Lördag eftermiddag
”Fröet – bärare av den genetiska koden”

Fröet innehåller all den viktiga information som växten behöver för att veta vad den ”ska bli när den blir stor”. Det är förunderligt! Att odla sitt eget utsäde och selektera på önskade egenskaper är att fortsätta våra förmödrars mångtusenåriga förädlingsarbete och ger en djupare dimension i odlandet. Idag dominerar en handfull multinationella företag utsädesmarknaden i världen. Många sorter som har fördelar i småskalig odling har redan försvunnit eller hotar att försvinna. Här kan vi alla göra en insats genom att välja sorter med omsorg och att odla dem till frö som vi delar med oss av. Du får startkunskap när det gäller vad du behöver tänka på vid fröodling så som genetisk mångfald, sortrenhet, korspollinering osv.

 

Söndag förmiddag
”Omställning”

Att ställa om till att odla allt mer av sin egen mat och ta till sig permakulturens sätt att tänka blir för många början till en lång resa. Det som började med en liten handling, att peta ner små fröer i jorden, kan växa till ett helt nytt perspektiv på tillvaron. När sinnena skärps och vi lär oss lyssna till livet och förstå de ekologiska samspel vi är en del av, ser vi ännu tydligare behovet av omställning inte bara i det egna livet utan i hela samhället. Hur kan den omställningen gå till och till vad är det vi vill ställa om?

 

Söndag eftermiddag
”Ringar på vattnet”

Hur kan vi med vår odlarglädje bli främjare av en omställning till ett mer hållbart samhälle? Vilka små ringar kan bildas på vattnet kring mig och i mitt närområde? Vilka är de små första stegen vi kan ta till lokal samverkan kring odling och omställning? Vad vill just jag bidra till att förverkliga och vad sker redan idag genom mig?

 

ANSÖKAN

Du kan välja att gå båda kursdagarna eller bara en av dagarna.

För att kunna ansöka till Odling som livsstil – helgintensiv behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan.

 

KOSTNADER

Vegansk lunch och eftermiddagsfika serveras till en kostnad av 120 kr per dag.

Kursen ingår i Odling som livsstil II:s serviceavgift. Övriga kursdeltagare betalar en serviceavgift om 200 kr för enbart helgen.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande