Förberedd – hem- och civilberedskap

Ansök via SchoolSoft

Vill du lära dig hur du kan hjälpa andra och klara dig själv i händelse av en kris?

Vill du stärka din egen och samhällets krisberedskap?

 

Din egen och samhällets krisberedskap

Kursen Förberedd – hem- och civilberedskap riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om din egen beredskap som del av samhällets förberedande krisberedskap.

Kriser kan drabba samhället i många olika former. Det kan vara stormar, bränder och översvämningar och i skenet av omvärldsutvecklingen finns en ökad risk för påverkan av främmande makt, med medföljande störningar i vår gemensamma infrastruktur som t.ex. bortfall av el, vatten eller kommunikationsproblem. Med tanke på bland annat omvärldsläge och klimatförändringar är det hög tid att rusta sig och samhället för att göra en stabilare framtid möjlig.

 

Kursinnehåll

Kursen berör din beredskap som en del av samhällets uppbyggnad. I kursen arbetar vi utifrån dina målbilder och prövar dem tematiskt i olika scenarion av störningar. Vi arbetar med bland annat följande teman för din beredskap:

  • Samhällets sårbarhet.
  • Ansvar, engagemang och sociala nätverk.
  • Boende. Stanna, lämna och allt däremellan.
  • Mat och vatten.
  • Energi, ljus och värme.
  • Kommunikation och transporter.
  • Information och psykologisk påverkan.
  • Brand, annan skada och hemsjukvård.

 

Kursträffar

Kursen ges under 15 veckor, torsdagar kl. 18:00-21:00, med start 12 september, vecka 37.

Vecka 43 och vecka 46 träffas vi istället på lördag, 6 timmar per dag, kl. 09:00-15:00 för för att kunna genomföra praktiska moment. I gengäld har vi inte torsdagsträffar veckorna: 39, 43, 44 och 46.

Kursavslut sker vecka 51 med två träffar – tisdag 17/12 samt torsdag 19/12 för julavslutning.

 

Ansökan

Det går bra att vara nybörjare och det krävs inga förkunskaper. Ansökningarna behandlas i den ordning de ankommer till skolan.

 

Ansök via SchoolSoft