Förberedd – hem- och civilberedskap

Kommande kurs

Vill du lära dig hur du kan hjälpa andra och klara dig själv i händelse av en kris?

Vill du stärka din egen och samhällets krisberedskap?

 

ÖVERSIKT

Kursen Förberedd – hem- och civilberedskap riktar sig till dig som vill öka din medvetenhet om din egen och samhällets krisberedskap.

Kriser kan drabba samhället i många olika former. Det kan vara stormar och översvämningar, med medföljande avbrott i vår gemensamma infrastruktur som t.ex. bortfall av el och kommunikationsproblem. Med tanke på de klimatförändringar som vi står inför är detta inte längre ett omöjligt scenario.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen berör samhällets uppbyggnad, beredskap och sårbarhet både från samhällsperspektivet och individperspektivet. Genom att undersöka, redovisa och diskutera går vi bland annat in på följande områden:

Infrastruktur, elförsörjning och kommunikationer.
Risk- och sårbarhet.
“Bug in”, färdigheter och utrustning för överlevnad i bostaden (prepping).
Relationer mellan individ och samhälle.
Rättigheter och skyldigheter.
Kommunikation och sjukvård.
Samhällsviktig verksamhet.
Risk- och sårbarhetsanalys.
Kaffekoppen: Vad krävs för att kunna få en kopp kaffe att dricka?

 

ANSÖKAN

Det går bra att vara nybörjare; inga förkunskaper krävs. Ansökningarna behandlas i den ordning de ankommer till skolan.

Sista ansökningsdag: 20 augusti 2021.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men vi tar ut en serviceavgift på 500 kr för gemensamt förbrukningsmaterial. Du betalar även annat material som du eventuellt köper på skolan i samband med träffarna.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande