Fast Care of Folkbildningen

Extern arrangör

Курс для вас, хто нещодавно приїхав з України

 

Курс «Fast Care of Folkbildningen» створений, щоб допомогти вам інтегруватися у шведське суспільство.

Завдяки заходам, які зміцнюють вашу соціальну участь і створюють контакти з потенційними роботодавцями, ви отримуєте практичне та професійно орієнтоване навчання шведській мові.

Разом ми плануємо та оцінюємо ваші наявні навички та адаптуємо зміст курсу до ваших індивідуальних потреб.

Курс проводиться на половину робочого дня (50%), і ви можете відвідувати навчання разом із навчанням SFI або роботою. Зареєструватися можна навіть тим, хто вже пройшов курс «Care of Folkbildningen».

Ви берете участь відповідно до своїх можливостей і не обов’язково відвідувати кожну подію.

 

МІСЦЯ І ЧАС

Період курсу: 1 листопада 2023 – 31 березня 2024

Вівторок о 9-12
Мовне кафе в Marieborgskyrkan, Västervik

Середа о 10-14
Екскурсійний день та навчальний візит

Четвер 13-16
Gamleby folkhögskola

 

ЗАСТОСУВАННЯ

Курс розрахований на українців віком від 18 років, які втекли від війни та закодовані директивою ЄС щодо масової міграції.

Подайте заявку на курс, надіславши електронного листа менеджеру курсу Катаріні Клаар російською або шведською мовою, katarina.klaar@gamlebyfolkhogskola.se.

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Цей курс співфінансується Європейським соціальним фондом.

 

_____

 

En kurs för dig som är nyanländ från Ukraina

 

Kursen ”Fast Care of Folkbildningen” är skapad för att hjälpa dig in i det svenska samhället.

Genom aktiviteter som stärker din sociala delaktighet och skapar kontakter med potentiella arbetsgivare får du en praktisk och yrkesinriktad träning i svenska språket.

Tillsammans kartlägger och bedömer vi din befintliga kompetens och anpassar kursinnehållet till dina individuella behov.

Kursen ges på halvfart (50 %) och du kan gå utbildningen vid sidan om dina SFI-studier eller ditt arbete. Även du som redan gått kursen ”Care of Folkbildningen” tidigare är välkommen att anmäla dig.

Du deltar utefter dina möjligheter och det krävs inte att du närvarar vid varje tillfälle.

 

PLATSER OCH TIDER

Kursperiod: 1 november 2023 – 31 mars 2024

Tisdagar kl. 9-12
SpråkCafé i Marieborgskyrkan, Västervik

Onsdagar kl. 10-14
Utflyktsdag och studiebesök

Torsdagar 13-16
Gamleby folkhögskola

 

ANSÖKAN

Kursen riktar sig till ukrainare över 18 år som flytt kriget och som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.

Ansök till kursen genom att mejla kursansvarig lärare Katarina Klaar på ryska eller svenska, katarina.klaar@gamlebyfolkhogskola.se.

 

EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Denna kurs medfinansieras av Europeiska socialfonden.
Medfinansieras av Europeiska unionen

 

Extern arrangör