Kompassen

Extern arrangör

Vill du prova hur det är att studera på folkhögskola och hitta din väg vidare?

 

ÖVERSIKT

Kompassen är en studiemotiverande folkhögskolekurs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen är till för dig som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Vi utgår från dina  kunskaper och behov.  Du kan få hjälp att planera vilken utbildning och yrke som passar dig och hur du tar dig dit.

Vi vill visa att det är roligt att lära sig olika saker!

 

KURSINNEHÅLL

Vi lägger stor vikt vid studiebesök, utflykter, kontakt med myndigheter och företag. Genom ett undersökande arbetssätt vill vi stimulera dig att bättra på dina kunskaper. Du får mycket stöd av dina lärare.

Exempel på teman där studiebesök och utflykter ingår:

– Samhällsorientering

– Matematik/Datakunskap

– Svenska/Skapande

– Friskvård/Hälsa

– Livskunskap

 

ANSÖKAN

Ansökan sker via din handläggare på Arbetsförmedlingen

 

Extern arrangör