Seniorakademin

Kursen är inställd för 2020

För dig som vill ha en aktiv och meningsfull vardag med nya kunskaper om samhällets utveckling. Bildning, god mat och gemenskap i en stimulerande miljö.

 

ÖVERSIKT

Genom att mötas, dela erfarenheter och lära tillsammans med andra vill vi stärka din förmåga att söka kunskap och ge perspektiv på dagens samhälle. Kursen ger tillfälle till samtal kring angelägna frågor som du möter i vardagen.

Undervisningen utgår från dina behov, tidigare kunskaper och erfarenheter. Vårt arbetssätt kombinerar mindre föreläsningar, diskussioner och arbete tillsammans i grupper. I undervisningen ingår studiebesök, utflykter och kontakt med olika organisationer.

Kursen bedrivs två dagar i veckan – måndagar och tisdagar och vi studerar bland annat samhälle, kulturhistoria och friskvård.

 

KOSTNADER

Utbildningen är kostnadsfri men kostnader för eventuella läroböcker, studieresor m.m. betalas av deltagaren själv. En serviceavgift på 400 kr per termin tillkommer. Lunch och förmiddagskaffe kan köpas på skolan för 440 kr per 4 veckor.

 

ANSÖKAN

På grund av det rådande läget i Corona-pandemin avvaktar vi med kursstart för Seniorakademin.

 

Kursen är inställd för 2020