Arkeologikurs

Kommande kurs

ÖVERSIKT

Arkeologi och landskap – en kurs med inriktning på arkeologi i Tjustbygden – ett av landets fornlämningstätaste områden. Kursen ger en introduktion till ämnet arkeologi och kulturmiljövård med avstamp i Tjustbygdens landskap. I kursen ingår såväl fältarbete som teori.

Vi besöker ett flertal olika fornlämningsområden från stenålder till medeltid och lär oss mer om den arkeologiska processen och de metoder som används, från invertering, metalldetektering, 3D-dokumentation och undersökning.

Inga förkunskaper krävs.

Västerviks Museum och Södertörns Högskola/MARIS bedriver flera forskningsprojekt i Tjust och har under några års tid genomfört arkeologiska undersökningar i järnåldersbygden vid Valstad i Gamlebyvikens innersta del.

 

KURSLEDARE

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och föreståndare för det Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola.

Veronica Palm, biträdande museichef och arkeolog på Västerviks museum samt doktorand vid Södertörns högskola.

 

KURSTIDER OCH KOSTNADER

Kurstid: Kursen planeras genomföras sommaren 2021.

Kostnad för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika: 1375 kr (återbetalas ej)

 

Nedanstående kostnader tillkommer om du vill bo på skolan:

Logi 4 nätter, frukost och kvällsmat: 2020 kr

Extra natt och frukost: 435 kr (om du anländer kväll innan kursstart)

 

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag: Datum ej fastställt.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande