Lärarassistent

Kursen är fullsatt

Vill du bidra till att barn och ungdomar ges goda förutsättningar att lyckas i skolan?

Är du nyfiken på att jobba i en skola och kanske även funderar på att studera till lärare i framtiden?

 

ÖVERSIKT

Det behövs fler vuxna i skolan och lärarna behöver kunna fokusera mer på det pedagogiska arbetet. Som lärarassistent kan du fungera som ett stöd för läraren och bidra till en tryggare skolmiljö.

Lärarassistenter kan bistå med administrativ hjälp – kopiera, dela ut information och instruktioner till elever, förbereda undervisningsmaterial, rapportera in närvaro och registrera betyg.

Lärarassistenter kan även agera som personligt stöd när elever t.ex. missat lektioner på grund av sjukdom. Då kan du som lärarassistent hjälpa eleverna att ta igen det som de missat under frånvaron.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen tar 40 veckor att genomföra och inleds med fyra veckors yrkesintroduktion. Av arbetsveckans fem dagar studerar du två dagar på Gamleby folkhögskola, en dag läser du på distans och två dagar praktiserar du på grundskola eller gymnasium. Du får därigenom möjlighet att prova dina nya kunskaper direkt när du praktiserar under handledning.

Du kommer att studera en rad olika områden som berör din framtida yrkesroll. Tyngdpunkten inom utbildningen ligger på psykologi, pedagogik, sociologi, svenska och kommunikation.

Betygskriterierna för kursen är godkänd eller ej godkänd. För betyget godkänd krävs att du har klarat de teoretiska momenten och blivit godkänd på din praktik. Du måste även ha minst 80 % närvaro på enskilda kursmoment samt på kursen som helhet för att bli godkänd.

Efter genomgången och godkänd kurs får du ett utbildningsbevis.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper från t.ex. folkhögskola eller komvux. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och det är dessutom en fördel om du har arbetslivserfarenhet.

Med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka även med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig i din yrkes- eller studeranderoll och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Vid antagningen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper och din målsättning med kursen.

Då en dag i veckan är distansstudier behöver du även ha tillgång till internetuppkoppling för att kunna genomföra dina studier.

För att kunna genomföra din obligatoriska praktik inom t.ex. förskola, skola, barnomsorg eller fritidshem behöver du göra ett registerutdrag ur polisens belastningsregister. Registerutdraget visar du upp för ansvarig person på praktikplatsen när du blivit erbjuden en praktikplats där. Läs mer på Polismyndighetens sida om Belastningsregistret – begär utdrag. Om praktikmomentet inte kan genomföras kan inte utbildningsbevis utfärdas.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

KOSTNADER

På Lärarassistentutbildningen betalar du en serviceavgift om 900 kronor per fyra veckor om du inte bor på skolan, då endast två dagar i veckan är förlagda till Gamleby folkhögskola under praktiken.

Mer information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå. Utbildningen kan även berättiga till arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stödet.

 

Kursen är fullsatt