Socialt arbete

Kommande kurs

Vill du stödja och leda arbetet där människor behöver en positiv förändring av sin livssituation?

Tycker du om att stödja och coacha människor omkring dig? Tycker du att det är roligt att skapa aktiviteter och få saker att hända?

 

ÖVERSIKT

Har du svårt att välja mellan utbildningarna Fritidsledare och Socialpedagog? Vi erbjuder en öppen ingång för dig som vill arbeta socialt men inte riktigt bestämt dig för vilken inriktning du vill välja.

Utbildningen är för dig som vill arbeta med socialt förändringsarbete. Att arbeta socialt innebär att visa ledarskap genom att stödja människor att hitta sin egen väg till en konstruktiv framtid.  Du får utveckla din förmåga att stärka andras tilltro till sin förmåga genom utbildningens inriktning mot friskvård, hälsa och ledarskap. Du blir en person som gör skillnad i andra människors liv genom att engagera dig och vara en positiv och bekräftande kraft.

På din fritid har du nära till Gamlebys natur, Tjust skärgård och havet. Bor du på skolan är det är lätt att ta buss eller tåg till Västervik där det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom många olika typer av verksamheter. Exempel är inom kriminalvård, skola, fritidsgårdar, barn/ungdomsvård och socialpsykiatri eller missbruksvård. För dig med kompetens kommer arbetsmarknaden att se bra ut med höga chanser till jobb efter avslutad utbildning.

På Gamleby folkhögskola har vi utbildat människor i olika former av Socialt arbete sedan 1974. I utbildningen följer vi samhällsutvecklingen och den forskning som leder fram till evidensbaserade metoder. Vår skola arbetar för hållbarhet i alla led och naturen runt vår skola är en del av våra utbildningar.

 

KURSINNEHÅLL

Den första terminen är gemensam oberoende av vilken examen du väljer att ta. Utbildningen tar avstamp i att lära känna sig själv och förstå andra, genom olika individ- och grupperspektiv.

Du är ditt eget främsta arbetsredskap och utbildningen ger dig stöd i utvecklingen mot en professionell yrkesroll. Övning i kommunikation och professionella samtal är bärande delar i utbildningen och vi arbetar mycket praktiskt med grupprocess under utbildningen.

I utbildningen studerar vi både vad som formar människor och hur människor formas genom livet samt vad som gör förändring av olika livssituationer möjligt, utifrån såväl individ-, grupp- och samhällsnivå.

Vi varvar undervisning i klassrummet med praktik och genomför yrkesrelevanta projekt. Som folkhögskolekurs examineras utbildningen generellt genom 80% närvarokrav och aktivt deltagande i undervisningen samt genom obligatoriska uppgifter, både praktiska och skriftliga. Du kommer att läsa teoretiska ämnen och metoder, förhållningssätt och behandlingsmodeller.

Lärande i arbete, LIA, är en obligatorisk och viktig del i utbildningen. Under två LIA-perioder om totalt 18 veckor kommer du få yrkeserfarenhet att koppla till teoretiska kunskaper vi arbetar med på skolan. Som studerande söker du själv LIA-plats och för många blir LIA en genväg till framtida arbeten genom nya yrkeskontakter inom till exempel behandling, socialpsykiatri, kriminalvård eller skola. Du får möjlighet att söka dig till yrken inom många områden där det finns behov av personer med socialpedagogens yrkeskunskaper.

Under vårterminen kommer du att göra ett val av inriktning mot fritidsledarskap eller socialpedagogik inför praktik och årskurs 2.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och i framtiden arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Innan du ansöker behöver du ha skaffat dig yrkeserfarenhet som är relevant för en fortsättning inom socialt arbete. Det är du som behöver påvisa relevansen av yrkeserfarenheten vid vår intervju och även andra livserfarenheter kan vara relevanta.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina framtida mål med studierna. Var beredd att uppge referenser.

När vi fått in din ansökan kallar vi dig till intervju och antagningsprövning i Gamleby under maj 2022.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Har du frågor kring grundläggande och särskilda behörigheter? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

KOSTNADER

Information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå (B1). Utbildningen kan även berättiga till arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stödet.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande