Inställda sommarkurser vecka 25 och 26

INSTÄLLDA SOMMARKURSER VECKA 25 OCH 26

Tyvärr måste vi meddela att sommarkurserna i vecka 25 och 26 (från 15 till 28 juni) är inställda för att minska risken för spridning av coronaviruset.

En stor andel av sommarkursernas deltagare tillhör olika riskgrupper och Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att vi alla ska undvika ej nödvändiga resor.

Vi ser fram mot sommaren 2021 då vi hoppas och tror att vi kan återkomma med nya kurstillfällen.

 

KURSER SOM PÅVERKAS

Följande kurser ställs in:

Bli fin i lin 1

Psykisk ohälsa i vardagen

Fotografiskt sommarprojekt 1&2

Väv i halvylle

På tur i Tjust

Alternativ och analog fotografisk workshop

Bli fin i lin 2

Skaftväxling

Digitalt fotografi Grundkurs

Antagna till kurserna kommer att få personlig information via e-post från vår kortkursansvarige.