Stråkorkester, kvartettspel
och kammarmusik

Sommarkurs för stråkspelande ungdom

Kursen är fullsatt.

Översikt

Kurs för stråkspelande ungdomar som vill utveckla sitt musicerande i stråkorkester, kvartettspel och andra former av kammarmusik. 

Förläggning i enkelrum och övningslokaler är samlade på Gamleby folkhögskola, som är vackert belägen vid Gamlebyviken. Omgivningarna ger möjlighet till friluftsliv.

 

Kursledare

Torbjörn Westman
Violinist i Camerata Nordica och anställd på Länsmusiken som barn- och ungdomspedagog. Torbjörn tolkar gärna också världsmusik och andra genrer på nyckelharpa. Han har bland annat prisats för sitt arbete av Kungliga Musikaliska Akademien.

Johannes Bergion
Cellist och låtskrivare. Bland annat medlem i avantgarde-metallbandet Diablo Swing Orchestra. Han har även spelat cello på album av Hellsongs och In Flames.

Karin Hans-Ers
Studerade klassisk violin på Musikkonservatoriet i Falun, därefter studier vid musiklärarutbildningen på Ingesunds Musikhögskola. Flyttade, efter två år som violinist, först i Svenska kammarorkestern, Örebro och sedan Norrköpings symfoniorkester, till Bollnäs, och har sedan dess, i över 20 år, undervisat på musiklinjen vid Bollnäs folkhögskola, i huvudsak fiol på klassiska linjen.

Sebastian Flögel
Har studerat viola vid Musikhögskolan i Malmö och Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

 

Kurstid och kostnader

Kurstid: 27 juli - 4 augusti 2019

Kurskostnad: 3000 kr (kost och logi ingår).

 

Ansökan

Sista ansökningsdag: 30 april 2019

Meddelande om du blivit antagen till kursen skickas ut i maj månad.

Klicka här om du vill anmäla dig snabbt och lätt via ett webbformulär på vår hemsida

eller

klicka här om du vill anmäla dig via en utskrivbar blankett som du sedan postar till oss.