Covid-19

VI ANPASSAR VÅR VERKSAMHET

Vi jobbar med att anpassa vår verksamhet efter gällande rekommendationer från myndigheter. Vi är också vara beredda på att ställa om till exempelvis distansundervisning om läget förändras under terminen. Skolan använder Google G Suite som digital lärplattform.

Det är viktigt att alla följer och respekterar de riktlinjer som gäller och att var och en tar det ansvar som krävs för att undvika smittspridning.

Vi uppmanar alla: 

  • att hålla sig uppdaterade och att följa Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer 
  • att vara noggranna med att tvätta händerna
  • att hålla fysiskt avstånd till varandra
  • att stanna hemma vid sjukdomssymtom

 

LOKALER

Dessa anpassningar gäller i dagsläget:

Vi undviker att träffas i stora grupper. Det innebär att vi direkt vid skolstart måndagen den 24/8 kommer att vägleda alla nya deltagare till sin klass och att det är med klassen och klasslärarna som man kommer att umgås den första tiden. Vi möblerar klassrummen med avstånd till varandra. Vi rengör oftare än vad vi brukar och handsprit finns vid matsal och i klassrummen.

Matsalen är utvidgad med en stor lokal (aulan) för att skapa avstånd. Vi inför fler schematider för lunchen. Vi är noga med att hålla den tiden. Förmiddagsfikat intas i klassrum eller på annan överenskommen plats.

Har du frågor som rör servering och matsal, kontakta Therese Ivarsson 072-219 95 03.

 

INTERNAT

I början av terminen är det inte lämpligt att ta emot besök utifrån p.g.a. smittorisken. Om du själv blir sjuk och bor på internatet levereras maten till din korridor under den period som vi bedömer att det behövs. Efter sjukdom är det två dagars symtomfri hemmavistelse som gäller innan du åter vistas i skolans allmänna lokaler och deltar på lektionerna.

Har du frågor som rör internatet, kontakta Mats Wedel 0493-13109.

 

SJUKDOM

Om du upplever att du har sjukdomssymtom som kan tyda på att du har covid-19, stanna hemma och kontakta 1177. Stanna hemma ytterligare 2 dagar efter det att du är symtomfri.

Via 1177 Vårdguiden Region Kalmar beställer du ett covid-19-test om du har symtom. Om du testat dig och fått ett negativt svar behöver du inte vara symtomfri i två dagar innan du återvänder till skolan.