Klasschema

SCHEMA

Här kan du se ditt klasschema vecka för vecka så som det är inlagt i skolans administrativa system SchoolSoft.

Schemat kopieras även till din Google Kalender där du får en mer personligt anpassad vy.