Öppnar möjligheter
till din framtid
Fotograf: Linda Andersson

Allmän kurs


Behöver du komplettera dina betyg? Allmän kurs - Behörighetsgivande är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Du kan studera både på grundskole- och gymnasienivå och du kan söka studiemedel hos CSN om du är över 20 år. Ta chansen att lära nytt och bättra på dina kunskaper i en lugn och trivsam studiemiljö.

  • Utbildning: 1-3 år
  • Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 7 januari 2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

Känner du igen dig i något av detta?

•  Du läste inte klart gymnasiet eller grundskolan.
•  Det var länge sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper.
•  Du behöver skaffa nya kunskaper och behörigheter inför vidare studier.

Då kan allmän kurs passa dig.

Vad läser du?

På folkhögskola kan du läsa in motsvarande grundskole- och gymnasieämnen som ger grundläggande behörighet: svenska, svenska som andra språk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap. Du kan även läsa särskilda behörigheter i några av dessa ämnen samt psykologi. Du kan bli behörig till högskola och yrkeshögskola via allmän kurs.

Förutom behörigheter får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället. Vi vill att studierna ska väcka intresse, lust och nyfikenhet.

På Gamleby folkhögskola kommer du att lära känna många människor med olika bakgrunder och i dessa möten lär du dig mycket om andra och dig själv.

Hur fungerar det?

Du går i en sammanhållen klass där du läser vissa ämnen tillsammans med hela klassen och andra ämnen väljer du som tillval. Dina förkunskaper, tidigare behörigheter och dina studiemål avgör vilken klass som passar bäst för dig.

Du kommer att få prova på praktiska inslag i samband med temastudier. Skapande, friskvård, film och matlagning är några exempel. Vi gör också studiebesök och utflykter. Sammanhållningen i klassen skapar tillit och lust att lära. Därför har vi aktiviteter för att stärka dig och gruppkänslan i klassen.

I de olika ämnena utgår vi mycket från dina egna erfarenheter och vi är måna om dina åsikter och din delaktighet i undervisningen. Vi strävar efter små grupper och anpassar tempot efter dina förutsättningar. Du får stöd att planera och organisera dina studier och möjlighet till extra stöd finns för att du ska nå dina uppsatta mål.

Här finns information om grundläggande behörighet

Du kan söka studiemedel på grundskole- eller gymnasienivå hos CSN.

Fotograf: Louise Martinsson

Är du redo för ett äventyr?

Sök till Allmän kurs idag och börja ditt äventyr!

Ansök nu!