Vetenskap
i fokus
Fotograf: Ingrid Bergman

Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

 

Vill du studera naturvetenskapliga ämnen? Basåret kan ge full behörighet till högskola och universitet. Innehållet är likvärdigt med tekniskt- eller naturvetenskapligt basår vid universitet eller högskola i kurserna biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret är folkhögskolans alternativ till gymnasieskola och komvux.

Basåret hos oss ger möjlighet att söka till högre utbildning och tillsammans med högskoleprovet kan det öka dina chanser att komma in på drömutbildningen. Vid Gamleby folkhögskola finns många olika inriktningar och kurser, som berikar studiemiljön och bidrar till intressanta möten.

  • Utbildning: 1 år
  • Inträdeskrav: Ma 2b, 2c eller motsvarande (Ma B)
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 27 augusti 2018
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se

Om kursen

Naturvetenskapligt-/Tekniskt basår vid Gamleby folkhögskola kan ge dig särskild behörighet inför studier på högskola och universitet. Under ett år fokuserar du på kurser i biologi, kemi, fysik och matematik. Naturvetenskapliga arbetsmetoder är centralt, liksom problemlösning och kritiskt tänkande. Studietakten är ganska hög men det finns möjlighet till individuell anpassning. Här får du också vara med om skolgemensamma folkbildande aktiviteter, t ex inom demokrati, hälsa och livsstil.

Samarbete uppmuntras och de studerande pluggar ofta tillsammans i skolans bibliotek under kvällstid. Gruppen är relativt liten med hög lärartäthet. Undervisningen omfattar föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer, egna fördjupningsarbeten, muntliga redovisningar, studiebesök och exkursioner. Kursdeltagarna har viss möjlighet att påverka kursinnehållet, för att tillvarata erfarenheter och önskemål.

Vi har välutrustade laborationssalar och erfarna lärare. Gamleby folkhögskola har över 40 års erfarenhet av naturvetenskaplig utbildning. Organisationen är trygg och rutinerad.

Du kan söka studiemedel på gymnasienivå hos CSN.

Fotograf: Ingrid Bergman