Vetenskap
i fokus

Allmän kurs - naturvetenskapligt basår

 

Vill du läsa naturvetenskapliga kurser på universitet eller högskola men saknar behörighet?

  • Utbildning: 1 år, heltid
  • Inträdeskrav: Ma 2b, 2c eller motsvarande (Ma B)
  • Ansökan: Kursen är fullsatt.
  • Kurstid: 2019-08-26 - 2020-06-05
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se

ÖVERSIKT

Basåret kan ge dig de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena biologi, fysik, kemi och matematik som krävs för att påbörja en högre utbildning inom naturvetenskap, matematik eller teknik.

Kursen är ett alternativ till naturvetenskapligt och tekniskt basår på högskola, universitet eller komvux. På Gamleby folkhögskola kan du även välja till kurser inom t.ex. skapande ämnen som berikar dina studier och bidrar till intressanta möten.

 

KURSINNEHÅLL

Naturvetenskapliga arbetsmetoder är centrala, liksom problemlösning och kritiskt tänkande. Studietakten är hög, men det finns möjlighet till individuell anpassning och extra stöd i vissa ämnen.

Klassen är relativt liten och samarbete uppmuntras. De som studerar på basåret läser ofta läxor tillsammans under kvällstid för att hjälpa varandra komma framåt. Vi vill gärna ta till vara på dina tidigare erfarenheter och du har även viss möjlighet att påverka innehållet.

Undervisningen omfattar föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer, fördjupningsarbeten, muntliga redovisningar, studiebesök och exkursioner. Skolan har välutrustade laborationssalar och lärare med lång erfarenhet av universitets- och högskolestudier.

Du har möjlighet att läsa in följande särskilda behörigheter:

Biologi 1 och 2 (tidigare Biologi A och B)

Kemi 1 och 2 (tidigare Kemi A och B)

Fysik 1a och 2 (tidigare A och B)

Matematik 3c och 4 (tidigare C, D och E)

Du har även möjlighet att läsa Svenska 3 om du behöver komplettera din grundläggande behörighet.

Efter fullgjort basår ger folkhögskolan dig ett samlat studieomdöme. Detta kan ge dig möjlighet att söka till en högskoleutbildning via urvalsgruppen för sökande med omdöme från folkhögskola. Tillsammans med ett avklarat högskoleprov ökar dina möjligheter ytterligare att komma in på din drömutbildning då du även placeras i högskoleprovets urvalsgrupp.

Om du redan har behörighet i Biologi 1, Kemi 1 och Fysik 1a och enbart vill läsa kurserna Biologi 2, Kemi 2 och Fysik 2, så kan det finnas möjlighet att påbörja dessa kurser när vårterminen startar.

 

LÄRARE

Eva Pettersson är kursansvarig och du är varmt välkommen att kontakta henne med frågor kring utbildningen. Du når henne antingen via telefon på 0493-131 00 eller via e-post på eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se.

Eva Pettersson är filosofie doktor, fil. dr, i kemisk ekologi, där forskningen berör hur kemiska substanser (t.ex. doft) påverkar beteenden hos bland annat insekter. Eva gjorde sin postdok vid Max Planck-institutet i Tyskland och har varit gästforskare vid USDA Forest Service i Louisiana, USA.

 

ANSÖKAN

Inför din ansökan till Naturvetenskapligt basår är det bra om du har ett tydligt mål med studierna. På kursen håller vi ett ganska högt studietempo och du behöver ha goda grundkunskaper. Matematik 2b eller 2c (tidigare Matematik B) behövs för att du ska kunna bli antagen.

Det är viktigt att du friskar upp dina kunskaper i matematik före terminsstart. Sidan www.matteboken.se har många övningar och kan ge dig en bra repetition. Dina studier underlättas av god planering och strukturerad studieteknik. Du kan få många tips på sidan www.läxhjälp.nu/studieteknik.

Med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Antagningen till kursen sker därefter löpande utifrån den ordning som ansökningarna kommer in, samt när vi kan ha ett kort samtal med dig och dina referenspersoner.

Har du frågor kring grundläggande och särskilda behörigheter? Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 00 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasial nivå.

Fotograf: Ingrid Bergman