Öppnar möjligheter
till din framtid
Fotograf: Linda Andersson

Allmän kurs


Behöver du komplettera dina betyg? Allmän kurs - Behörighetsgivande är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Du kan studera både på grundskole- och gymnasienivå och du kan söka studiemedel hos CSN om du är över 20 år. Ta chansen att lära nytt och bättra på dina kunskaper i en lugn och trivsam studiemiljö.

  • Utbildning: 1-3 år
  • Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 7 januari 2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

Inga förkunskaper krävs

Urvalskriterier

Vi tar hänsyn till följande kriterier när vi gör ett urval bland de sökande:

•  Tidigare deltagare har företräde
•  Störst behov prioriteras
•  Har ej avslutat grundskolan eller gymnasiet och/eller saknar en eller flera behörigheter från grundskolan eller gymnasiet.
•  Har behov av att ändra inriktning i livet.
•  Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.
•  Grad av motivation och möjlighet att kunna bedriva studier beaktas.
•  Social situation bedöms genom referenstagning.

Antagningsrutiner

Antagning sker löpande varefter ansökningar kommer in och efter samtal med sökande och referenser. I händelse av fulla klasser meddelas den sökande om placering på en reservlista och antas därefter i mån av plats och om urvalskriterierna uppfylls.

Webbansökan

Ansökningsblankett för utskrift