Öppnar möjligheter
till din framtid
Fotograf: Linda Andersson

Allmän kurs


Behöver du komplettera dina betyg? Allmän kurs - Behörighetsgivande är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Du kan studera både på grundskole- och gymnasienivå och du kan söka studiemedel hos CSN om du är över 20 år. Ta chansen att lära nytt och bättra på dina kunskaper i en lugn och trivsam studiemiljö.

  • Utbildning: 1-3 år
  • Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 7 januari 2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

Känner du igen dig i något av detta?

•  Du läste inte klart gymnasiet eller grundskolan.
•  Det var länge sedan du gick i skolan och du behöver repetera gamla kunskaper.
•  Du behöver skaffa nya kunskaper och behörigheter inför vidare studier.

Då kan allmän kurs passa dig.

Vad läser du?

Du kan bli behörig till högskola och yrkeshögskola via allmän kurs.

Du kan få grundläggande behörighet genom att läsa följande ämnen:

Svenska
Svenska som andra språk
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Religionskunskap
Historia
Naturkunskap

Du kan även läsa särskilda behörigheter i några av dessa ämnen.

Du blir allmänbildad vilket gör att du lättare kommer att förstå hur samhället fungerar.

Du kommer också att lära känna många människor. Genom dessa möten lär du dig mycket om dig själv och andra.

Hur fungerar det?

Du går i en sammanhållen klass. Några ämnen läser du tillsammans med hela klassen. Andra ämnen väljer du som tillval.

Dina förkunskaper och tidigare behörigheter avgör vilken klass som passar bäst för dig.

Du kommer att få prova på praktiska inslag bland annat i samband med temastudier. Vi gör också studiebesök och utflykter.

Vi jobbar i mindre grupper, anpassar takten, ger stöd i att planera och organisera dina studier för att du ska nå dina studiemål.

Här finns information om grundläggande behörighet

Du kan söka studiemedel på grundskole- eller gymnasienivå hos CSN.