Låtspel,
dans,
glädje!
Fotograf: Stefanie Andersson

Folkmusiklinjen

 

Välj låtspel, dans och glädje på folkmusiklinjen i Gamleby! Huvudlärare är Pelle Björnlert

Målet med folkmusiklinjen är att utveckla din musikaliska och konstnärliga förmåga. Kursen innehåller bland annat repertoarkännedom om folkmusik i allmänhet men småländsk i synnerhet, med tonvikt på spelsätt och funktion. Du kommer att få möjlighet att finslipa din spelteknik. Gruppundervisning och ensemblespel varvas med enskilda lektioner.

  • Utbildning: 1 - 4 terminer
  • Inträdeskrav: se ansökan nedan
  • Kurstid: Vi tar en paus läsåret 2018-2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se

Vi tar en paus läsåret 2018-2019.

I kursen kommer det även medverka ett antal gästlärare. Teori och lärarledd undervisning varvas med praktik i form av konserter, danskvällar och mindre turnéer. Folkmusikutbildningen på Gamleby folkhögskola är högskoleförberedande. Antagning till folkmusiklinjen sker genom en ansökningsträff.

Ämnesbeskrivning

REPERTOARSPEL
Här får du möjlighet att bygga upp en repertoar av olika låttyper som dansmusik, ceremonimusik, vismelodier med tonvikt på spelsätt och funktion. Du kommer att få möjlighet att finslipa din spelteknik och även att få en historisk bakgrund. Den småländska folkmusikskatten kommer att vara i centrum med utflykter till andra traditioner.

FOLKMUSIKENSEMBLE
Här gör vi enkla arrangemang av låtarna. Vi jobbar med att ”spela stämma”, basgångar och harmonisering. Grundläggande ljudteknik ingår även i ämnet.

ENSKILD UNDERVISNING
Du får vid ett tillfälle i veckan träffa din lärare för att tillgodose dina egna specifika behov i din musikaliska utveckling och utveckla din teknik.

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI
Du får jobba med grunderna i att spela efter och i att skriva noter, harmonilära m.m. Ämnet kommer att utformas efter gruppens förkunskaper och behov.

DANS/RYTMIK
Du får lära dig grunderna i olika folkliga danser. En del av undervisningen kommer att ske koncentrerat under ett antal dagar/ läsår med gästlärare.

KÖRSÅNG
Tillsammans med kursdeltagare från övriga linjer får du möjlighet att träna din röst och ditt gehör i kör. Möjlighet till enskild sångundervisning kan finnas i mån av plats.

KONSERTER
Som kursdeltagare på Folkmusiklinjen kommer du att synas och höras ofta. Genom återkommande uppträdande på cafékvällar, lunchkonserter och danstillställningar får du träning i att möta en publik.

Fotograf: Stefanie Andersson