Låtspel,
dans,
glädje!
Fotograf: Stefanie Andersson

Folkmusiklinjen

 

Välj låtspel, dans och glädje på folkmusiklinjen i Gamleby! Huvudlärare är Pelle Björnlert

Målet med folkmusiklinjen är att utveckla din musikaliska och konstnärliga förmåga. Kursen innehåller bland annat repertoarkännedom om folkmusik i allmänhet men småländsk i synnerhet, med tonvikt på spelsätt och funktion. Du kommer att få möjlighet att finslipa din spelteknik. Gruppundervisning och ensemblespel varvas med enskilda lektioner.

  • Utbildning: 1 - 4 terminer
  • Inträdeskrav: se ansökan nedan
  • Kurstid: Vi tar en paus läsåret 2018-2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se

Lärare

Huvudlärare

Pelle Björnlert

Kursföreståndare

Pelle Björnlert har ägnat stor del av sitt liv åt att återuppväcka den avsomnade, men rika folkmusiktraditionen från sydöstra Sverige. Han strävar efter att spela en dansant, livfull och variationsrik musik. Tidigt skapade han sig ett namn i kraft av ett personligt spelsätt med en smittande dansrytm och har sedan länge varit en förebild för många spelmän. På senare år har Pelle börjat komponera egna låtar, de flesta i traditionell stil, men ibland med en lite annorlunda udd.
Pelle spelar vanlig fiol och även på en fiol med resonanssträngar; violino d’amore, ett instrument som var modernt i Sverige under 1700-talet.
Han är riksspelman sedan 1974 och erhöll dessutom Zornmärket i guld 1992.

Några musikaliska samarbetspartners i konserter, dansspelningar och skivutgivningar:

Småländske mästerspelmannen Bengt Löfberg
Nyckelharpsmästaren Johan Hedin
Durspelande guldspelmannen Erik Pekkari
Den kritikerrosade gruppen Silfver, tillsammans med Johan Hedin och Nora Roll (viola da gamba) och Sven Åberg (lutor, barockgitarr)
Har dessutom under ett flertal år turnerat med ett program som bygger på Allan Edvalls visor tillsammans den småländske musikanten Erik Gruvebäck.

Som folkmusikpedagog har Pelle de senaste åren haft en mängd olika uppdrag:
gästlärare ett flertal gånger på Malungs och Lunnevads folkhögskolor,
enskilda elever från musikhögskolorna i Stockholm-Malmö-Göteborg,
helgkurser i Norden, USA, England och Nederländerna.

Har i botten musiklärarutbildning och har arbetat i grundskolan sedan slutet av -70-talet.

Se vidare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pelle_Björnlert

 

Gästlärare

Anna Nyander

Anna Nyander är en erfaren dansare och danspedagog, djupt rotad i den sydsvenska danstraditionen. Hon är utbildad på folkdanslinjen på Danshögskolan i Stockholm och har under många år undervisat dans och folkdansmetodik i Sverige och Europa. Hon undervisar bl.a. på Skurups folkhögskola och på musikkonservatoriet i Odense, och arbetar dessutom som forskningsarkivarie inom dans på Svenskt visarkiv.

Övriga gästlärare som medverkat:

Ellika Frisell - Ergonomi/teknik, låtspel

Magnus Gustafsson - Dans- och musikhistoria

Johan Hedin - Låtutlärning/ensemblespel

Quilty - Irländskt

Finn Zetterholm - Svensk vishistoria

Valter Kinbom - Slagverk/rytmik

Bengt Löfberg - Småländska låtar

Patrik Andersson - Låtspel

Anna Öberg – Dans/rytmik

Peder Källman – Instrumentbygge/instrumentvård – norska låtar

Mats Edén – Värmlandslåtar m.m.

Esbjörn Hazelius – Irländskt

Ulrika Gunnarsson – Sång och trall

Håkan Ekstrand – Flöjter – Fransk och Irländsk musik

Marie Länne Persson – Balladsång och visor