Vägen till din framtid
- ett yrke med bredd
Fotograf: Felicia Malmström

Fritidsledarutbildning

Vår utbildning ger dig den kompetens som krävs för att få anställning. Du är en människa som vill göra skillnad i andra människors liv genom att engagera dig för att vara en positiv och bekräftande kraft. Hos oss utvecklar du din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga

Vi är en fritidsledarutbildning med inriktning mot friluftsliv och friskvård, i en utvecklande miljö. Hos oss möter du kunniga och engagerade lärare och skapar minnen, kontakter och erfarenheter för livet.

  • Utbildning: 2 år
  • Inträdeskrav: Förkunskapskrav är behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, samt relevant erfarenhet från fritidssektorn.
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 26 augusti 2019
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi". CSN-nivå: Eftergymnasial (B1)
  • Examen: För godkänd studerande utfärdas utbildningsbevis för fritidsledarutbildning.
  • Kontakt: mikael.johansson@gamlebyfolkhogskola.se

Fritidsledarutbildningen på Gamleby folkhögskola riktar sig till dig som vill utveckla dina ledaregenskaper! Du siktar mot ett framtida arbete där du får möjlighet att göra skillnad genom att engagera dig i andra människors växande och fritid. Vår fritidsledarutbildning innehåller bland annat ämnen som ledarskap, friluftsliv, sociologi och psykologi, men även friskvård, entreprenöriellt förhållningssätt och social kompetens.

Vår friluftslivsprofil är tydlig. Under utbildningen har vi sex intensiva inriktningsveckor där vi varierar fokusområde inom  friluftsliv. Inriktningsveckorna är en viktig del av utbildningen där du som studerande successivt både får möjlighet och förväntas ta ett större ansvar för såväl planering som genomförande av aktiviteter. Här tränas du på ett yrkesrelevant sätt  i att planera och leda aktiviteter och utmaningar för andra människor. Återkommande under utbildningen är också våra inriktningsdagar som syftar till att utveckla ditt personliga kunnande inom friluftsliv genom att du får tillfälle att till exempel paddla kanot och kajak, testa på överlevnad, klättra i berg och att leda grupper i olika utomhusaktiviteter.

Fritidsledarutbildningen omfattar 2 års heltidsstudier och följer Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan. Vår utbildning varvar teori med praktik samt genomförande av yrkesrelevanta projekt och olika friluftslivsmoment.
Yrkesrelevans ser vi som ett nyckelord för utbildningens olika moment – det du utbildas på ska vara relevant i ditt framtida yrke!  Utbildningen utvecklar en professionell yrkesroll som är attraktiv för en bred arbetsmarknad. Under utbildningen ingår också 12 veckors verksamhetsförlagt lärande på arbetsplatser inom det breda fritidsledarfältet. Under dessa veckor får du möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden inom till exempel öppen fritidsverksamhet, skola, habilitering, upplevelse- och äventyrsturism, församlingar, föreningar och organisationer.

Vill du utveckla dina förmågor för att bidra till andras personliga utveckling är fritidsledarutbildningen på Gamleby folkhögskola rätt val för dig!

FRITIDSLEDARNAS BLOGG

VART TOG DE VÄGEN? (pdf)

Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2016

 

Fotograf: CajsaSofie Borgström

Är du redo för ett äventyr?

Sök till Fritidsledarutbildning idag och börja ditt äventyr!

Ansök nu!