Lärarassistent

Ettårig yrkesutbildning för dig som vill:

- Bidra till att unga människor ges goda förutsättningar att lyckas i skolan
- Gillar att arbeta med människor och lärande
- Är nyfiken på att komma in i skolvärlden för att senare kanske utbilda dig till lärare

  • Utbildning: 1 år, heltid
  • Inträdeskrav: Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Ansökan: Ansökan är stängd
  • Kurstid: Start måndag 20 augusti 2018
  • Kostnader: 800 kronor per 4 veckor, om du inte bor på skolan. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.
  • Kontakt: jenny.malmberg.ringdahl@gamlebyfolkhogskola.se

Examen

Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Betygskriterier: Godkänd eller ej godkänd.

För godkänd krävs att du klarat de teoretiska momenten samt blivit godkänd på din praktik. Du måste ha minst 80% närvaro på enskilda kursmoment samt kursen i stort för att bli godkänd. Du har ett år på dig att komplettera i händelse av att du missat något moment p g a sjukdom.