Lärarassistent

Ettårig yrkesutbildning för dig som vill:

- Bidra till att unga människor ges goda förutsättningar att lyckas i skolan
- Gillar att arbeta med människor och lärande
- Är nyfiken på att komma in i skolvärlden för att senare kanske utbilda dig till lärare

  • Utbildning: 1 år, heltid
  • Inträdeskrav: Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Ansökan: Ansökan är stängd
  • Kurstid: Start måndag 20 augusti 2018
  • Kostnader: 800 kronor per 4 veckor, om du inte bor på skolan. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.
  • Kontakt: jenny.malmberg.ringdahl@gamlebyfolkhogskola.se

Röster från deltagarna

- Jag vill ha ett meningsfullt arbete!
- Jag vill göra skillnad i skolan!
- Vi behövs!

”Kort utbildning - som bidrar
till fler utbildade vuxna i skolans värld.”

”Jag har valt lärarassistent för att jag var lärare i mitt land
och det är närmast till mitt tidigare yrke.”

”Fler vuxna i skolan och en chans att bidra
till en trygg skolmiljö för barn och ungdomar.”

”En snabb väg till ett nytt yrke!”