Vetenskap
i fokus
Fotograf: Ingrid Bergman

Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

 

Vill du studera naturvetenskapliga ämnen? Basåret kan ge full behörighet till högskola och universitet. Innehållet är likvärdigt med tekniskt- eller naturvetenskapligt basår vid universitet eller högskola i kurserna biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret är folkhögskolans alternativ till gymnasieskola och komvux.

Basåret hos oss ger möjlighet att söka till högre utbildning och tillsammans med högskoleprovet kan det öka dina chanser att komma in på drömutbildningen. Vid Gamleby folkhögskola finns många olika inriktningar och kurser, som berikar studiemiljön och bidrar till intressanta möten.

  • Utbildning: 1 år
  • Inträdeskrav: Ma 2b, 2c eller motsvarande (Ma B)
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: Start 27 augusti 2018
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Intyg om grundläggande/särskilda behörigheter
  • Kontakt: eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se

Tidigare studerande

Tidigare studerande vid Gamleby folkhögskolas Naturvetenskapliga basår har sagt att utbildningen känns som en blandning av gymnasie- och högskolestudier. Det kan stämma, eftersom vi har riksrekrytering och de som läser här är vuxna (minst 18 år) med många olika erfarenheter från såväl arbetsliv som studier. Många pratar om en speciell folkhögskolestämning, när människor träffas i samarbete och nyfikenhet. Några har provat att läsa naturvetenskapliga ämnen vid gymnasieskola, komvux eller universitet, men väljer folkhögskolemiljön, med social samvaro och studiekompisar på nära håll. 

Efter Naturvetenskapligt-/Tekniskt basår vid Gamleby folkhögskola har studerande fortsatt sin utbildning inom vitt skilda områden. Många har genomfört högre utbildning för yrken inom vård (t ex läkare, veterinär, sjuksköterska, optiker, psykolog), naturvetenskap (t ex lantmätare, landskapsarkitekt) eller olika ingenjörsyrken. En och annan har bytt inriktning (t ex förskollärare, socionom, jurist), men bär ändå med sig sin naturvetenskapliga bildning och har alla möjligheter öppna. Vi tror att personlig utveckling är bra, inte bara för individen utan för hela samhället.