Djupdyk
i ditt projekt

Odling som livsstil II


Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra.

Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär.

  • Utbildning: 1 år, studietakt 20 %, halvdistans med 10 träffar
  • Inträdeskrav: Odling som livsstil I eller Odling som livsstil på Studieförbundet Vuxenskolan med Hillevi Helmfrid.
  • Ansökan: Kursen är fullsatt för 2019
  • Kurstid: Information om nästa kursstart kommer hösten 2019
  • Kostnader: Serviceavgift på 600 kr. Kostnad för måltider och litteratur tillkommer.
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: hillevi.helmfrid@gamlebyfolkhogskola.se

ÖVERSIKT

Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra. Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär. Odling kan också vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

 

KURSINNEHÅLL

I fortsättningskursen gör vi djupdykningar i olika specifika teman. Det finns utrymme för dig som deltagare att föreslå och påverka teman. Några exempel på teman vi kan beröra är: fröer, fröodling, genetik och nyttoväxternas historia; hållbar livsstil, tidsanvändning, livskvalitet och balans; den levande jorden: jordart, jordmån och mikroorganismer; ätliga vilda växter, ätliga ogräs, samla i naturen; pollinerare och andra vilda medarbetare; matlagning ur egna täppan; fördjupning i praktisk permakulturdesign; fleråriga grönsaker.

Studietakten är på 20 % och kursen läses på halvdistans med 10 träffar fördelade över året. Mellan träffarna arbetar du med egna designprojekt, praktiskt odlingsarbete, litteraturläsning samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och viss datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

LÄRARE

Hillevi Helmfrid är kursansvarig och du är varmt välkommen att kontakta henne med frågor kring utbildningen. Du når henne antingen via telefon på 0493-131 00 eller via e-post på hillevi.helmfrid@gamlebyfolkhogskola.se.

Hillevi Helmfrid är agronom, miljökonsult, omställare och husbehovsodlare sedan 1998. Hon är certifierad inom Permakulturdesign och bor på en gård i Locknevi mellan Vimmerby och Gamleby.

 

ANSÖKAN

Kurserna löper över helåret och nästa kursstart är planerad till februari 2020 med sista ansökningsdag i mitten av november 2019. Vi återkommer med mer information under höstterminen 2019.

För att kunna ansöka till fortsättningskursen Odling som livsstil II behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil på Studieförbundet Vuxenskolan med Hillevi Helmfrid.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 600 kr. Kostnad för måltider och litteratur tillkommer.