Djupdyk
i ditt projekt

Odling som livsstil II


Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra.

Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär.

  • Utbildning: 1 år, studietakt 20 %, halvdistans med 10 (+1) fysiska träffar på måndagar 18.00-21.00
  • Inträdeskrav: Odling som livsstil I eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.
  • Ansökan: Öppnar 4 november kl. 12.00.
  • Kurstid: Vecka 6-49 2020
  • Kostnader: Serviceavgift på 600 kr. Kostnad för måltider och litteratur tillkommer.
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: hillevi.helmfrid@gamlebyfolkhogskola.se

ÖVERSIKT

Odling kan vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

OBS! I år tar vi endast emot ansökningar via hemsidan.

 

KURSINNEHÅLL

I fortsättningskursen gör vi djupdykningar i teman som kursdeltagarna själva väljer. Du arbetar med ditt eget projekt i samspel med övriga i gruppen. De egna projekten kompletteras med lärarledd undervisning på teman som gruppen önskar. För ditt projekt har du tillgång till enskild handledning och hjälp med uppslag men också stor frihet att själv formge. Exempel på projekt genomförda av tidigare deltagare är: Gynna biologisk mångfald i trädgården; Litteraturstudie och försöksodling av hjälpgrödor; Omställning till hållbar livsstil – värderingar, utmaningar och möjligheter; Startat och lett en odlingsgrupp i egna grannskapet; Litteraturstudie och försök kring biokol; Litteraturstudie och försök kring olika komposteringsmetoder; Utarbeta system för växtföljd och odlingsdokumentation, mm. Därutöver har lärarledd undervisning exempelvis handlat om jord och jordförbättring, frö, fröodling och sortval, trädgårdens insekter, samt inre omställning och livsstil.

Studietakten är på 20 % och kursen läses på halvdistans med 10 (+1) fysiska träffar fördelade över året. Mellan träffarna arbetar du med ditt eget projekt, praktiskt odlingsarbete, litteraturläsning samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och viss datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

LÄRARE

Kursansvarig Hillevi Helmfrid är agronom, miljökonsult, omställare och husbehovsodlare sedan 1998. Hon är certifierad inom Permakulturdesign och bor på en gård i Locknevi mellan Vimmerby och Gamleby.

Du är varmt välkommen att kontakta henne med frågor kring utbildningen. Du når henne antingen via telefon på 0703-755600 eller via e-post på hillevi.helmfrid@gamlebyfolkhogskola.se.

 

ANSÖKAN

Kurserna löper över helåret och nästa kursstart är planerad till februari 2020.

För att kunna ansöka till fortsättningskursen Odling som livsstil II behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 600 kr. Kostnad för måltider och litteratur tillkommer.

 

Är du redo för ett äventyr?

Sök till Odling som livsstil II idag och börja ditt äventyr!

Ansök nu!