Hållbar
utveckling!

Remake Reuse Recycle - distans

 

Tror du som vi på hållbar utveckling?

Här får du utrymme för kreativt skapande och ökar ditt hantverkskunnande.

  • Utbildning: 15 veckor, studietakt 50 % med tre kursträffar
  • Inträdeskrav: Se "Ansökan" nedan
  • Ansökan: Löpande
  • Kurstid: 2020-02-07 - 2020-05-17
  • Kostnader: Se "Kostnader" nedan
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: ida.nyman@gamlebyfolkhogskola.se

ÖVERSIKT

Du kommer att få upp ögonen för det som finns i din omgivning och hur du kan använda det på ditt sätt för att skapa hållbar textil. Vi tittar på textilindustrins miljöpåverkan, våra konsumtionsbeteenden inom textil och vi skaffar oss kunskaper om vad vi som konsumenter kan påverka. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar, inspirerar varandra till nytänk och omtänk.

Du väljer en av inriktningarna -  sömnad eller broderi - som du vill utveckla och fördjupa dig i.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen är en 15 veckor lång distanskurs och löper från 7 februari 2020 till 17 maj 2020. Studietakten är 50 % och vi har tre obligatoriska kursträffar då vi möts på Gamleby folkhögskola.

Handledarna gör utskick mellan träffarna med teorimoment, inspiration och inlämningsuppgifter. Detta följs upp med samtal via internet i Google Classroom. Under helgträffarna har du som deltagare fri tillgång till skolans välutrustade textila verkstäder.

Vi har en gemensam uppstart där vi anordnar en inspirerande föreläsning med efterföljande workshop helt inriktad på textilt återbruk. Under detta tillfälle delar vi också upp oss på de olika inriktningarna. Du kan välja att inrikta dig på sömnad eller broderi.

Under kursens gång får du teoriundervisning inom den inriktningen som du har valt. Under den avslutande träffen sker ett utbyte mellan de olika inriktningarna genom presentation av det egna arbetet och samtal med övriga deltagare.

 

INRIKTNING SÖMNAD
Förändra och förbättra dina plagg. Under träffarna har vi enklare mönsterkonstruktion. Vi pratar om olika sömnadslösningar och tillskärningsmetoder, hur du förändrar ett mönster eller befintligt plagg så att det passar dig. Hur kan du dekonstruera eller omforma ett plagg så att det blir något nytt? Det går bra att vara nybörjare för att läsa inriktningen sömnad.

INRIKTNING BRODERI
Hur kan du förändra något med broderi? Stygn som förändrar och bidrar till hållbarhet. Är det enbart som en dekoration eller finns det en funktion med broderiet? Vi pratar om att brodera på olika material och om det finns rätta tekniker för olika material. Under träffarna har vi teori i broderitekniker och materiallära. Det går bra att vara nybörjare för att läsa inriktningen broderi.

 

Eftersom kursen bedrivs på distans ställer det vissa krav på dig som deltagare. Du har själv ansvar för ditt arbete och att uppgifterna blir gjorda. För att kunna följa med i undervisningen och handledningen behöver du ha tillgång till dator och internet, samt ha viss datorvana. Alla handledningstillfällen, samtal och inlämningsuppgifter sker via Google Classroom. Vid sista träffen kommer vi att ha presentationer och samtal kring era arbeten.

Gamleby folkhögskola har ett internat och i mån av plats finns det möjlighet för dig att bo här under de tre obligatoriska träffarna.

Träffarna är planerade till följande datum:

Kursträff 1: fre 7/2 - sön 9/2 (v. 6) 2020

Kursträff 2: fre 3/4 - sön 5/4 (v. 14) 2020

Kursträff 3: fre 15/5 - sön 17/5 (v. 20) 2020

Undervisningen börjar kl. 10:00 vid kursträff 1 och 12:00 vid kursträff 2 och 3 på fredagarna och avslutas på söndagarna kl. 15:00. 

 

LÄRARE

Ida Nyman är kursansvarig och du är varmt välkommen att kontakta henne med frågor kring utbildningen. Du når henne antingen via telefon på 0493-131 00 eller via e-post på ida.nyman@gamlebyfolkhogskola.se.

Ida Nyman har många års erfarenhet från textilbranschen som produktutvecklare och designer samt gedigen utbildningsbakgrund.

Lisbeth Ågren Nilsson är utbildad textilvetare med inriktning mot handvävning och har över tio års erfarenhet av undervisning.

Elin Öhrling är formgivare och textildesigner med många års erfarenhet av undervisning.

 

ANSÖKAN

Det går bra att vara nybörjare på båda inriktningarna.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men vi tar ut en serviceavgift på 500 kr för gemensamt förbrukningsmaterial. Du betalar även annat material som du eventuellt köper på skolan i samband med träffarna.

I samband med helgträffar kan du i mån av plats bo på skolans internat.

Kostnad per helg:
- kost och logi: 636 kr
- endast kost: 386 kr

I kosten ingår frukost lördag och söndag, lunch fredag, lördag och söndag, samt kvällsmat fredag och lördag.

Deltagande i helgträffar faktureras i efterskott.

Är du redo för ett äventyr?

Sök till Remake Reuse Recycle - distans idag och börja ditt äventyr!

Ansök nu!