Tror du
som vi
på hållbarhet?

Remake Reuse Recycle distans


Distanskurs i textilt återbruk.

Valbara inriktningar: väv, sömnad eller broderi

  • Utbildning: 15 veckor, 50 %
  • Ansökan: Endast reservplatser
  • Kurstid: 8 februari - 26 maj 2019
  • Kostnader: Läs under fliken "Kostnad och upplägg"
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: ida.nyman@gamlebyfolkhogskola.se

Kostnad och upplägg

Anmälningsavgiften är 250 kronor. Inbetalning av avgiften sker efter antagning. Det är din bekräftelse på att du antar erbjuden utbildningsplats. Avgiften återbetalas om du börjar utbildningen.

Gamleby folkhögskola har ett internat och det finns möjlighet för dig att bo här under de tre obligatoriska träffarna.

Den första träffen är från fredag 8/2 kl. 10.00 till söndag 10/2 kl. 12.30, avlutas med lunch.
Kostnad för första helgen med logi och mat (internat): 636 kr
Kostnad endast mat (externat): 386 kr

Den andra träffen sker fredag 5/4 kl.12.00, till söndag 7/4 kl. 12.30, avslutas med lunch.
Kostnad med logi och mat (internat): 636 kr
Kostnad endast mat (externat): 386 kr

Den sista träffen sker lördag 25/5, med ankomst fredag kväll 24/5, till söndag 26/5 kl. 12.30, avslutas med lunch.
Kostnad med logi och mat (internat): 566 kr
Kostnad endast mat (externat): 316 kr

OBS! eventuellt tillkommer en extra helg för studieresa, alternativt förlängs sista helgträffen för resa så då tillkommer en kostnad för det.

Varje deltagare betalar även en avgift på 500 kr för gemensamt förbrukningsmaterial. Du betalar även annat material som du eventuellt köper på skolan i samband med träffarna.