Bildning,
god mat
och gemenskap
Fotograf: Michelle Rickardsson

Seniorakademin

 

För dig som vill ha en aktiv och meningsfull vardag med nya kunskaper om samhällets utveckling. Bildning, god mat och gemenskap i en stimulerande miljö.

  • Utbildning: 1 termin, 2 dagar i veckan (mån-tis)
  • Kurstid: Mer information om kursstart HT19 kommer snart
  • Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri men kostnader för eventuella läroböcker, studieresor m m betalas av deltagaren själv. Serviceavgift på 400:-/termin tillkommer för kopiering, service, m m. Lunch och förmiddagskaffe kan köpas på skolan för 440 kr per 4 veckor (med reservation för eventuella prisändringar).
  • Kontakt: jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

Genom att mötas, dela erfarenheter och lära tillsammans med andra vill vi stärka din förmåga att söka kunskap och ge perspektiv på dagens samhälle. Kursen ger tillfälle till samtal kring angelägna frågor som du möter i vardagen.

Undervisningen utgår från dina behov, tidigare kunskaper och erfarenheter. Vårt arbetssätt kombinerar mindre föreläsningar, diskussioner och arbete tillsammans i grupper. I undervisningen ingår studiebesök, utflykter och kontakt med olika organisationer.

Kursen är två dagar i veckan (mån-tis). Vi studerar bland annat kommunikation, friskvård, samhällsorientering, historia, svenska och litteratur (med reservation för eventuella ändringar).

Fotograf: Michelle Rickardsson